Somatik Hücre Sayısı ve Hayvan Sağlığı

Somatik hücre sayısı, süt kalitesinin en önemli göstergelerindendir. Somatik hücrelerin çoğunluğu beyaz kan hücresi olarak bilinen lökositlerden oluşur. İneklerin bağışıklık sistemi, mastitise veya mastitis etmeni patojenlerine karşı oluştuğu bir tepki olarak somatik hücre sayılarını artırır. Somatik hücrelerin çok az bir kısmı da enfeksiyon sırasında memenin içinden dökülen süt üreten epitel hücrelerden oluşur.

Cow health

Somatik Hücre Sayısı ve Hayvan Sağlığı

Somatik hücre sayısı bir ml sütteki hücre sayısı demektir.

  • Sütünde 100.000 veya altında somatik hücre bulunan inek enfekte değildir ve subklinik mastitise bağlı olarak süt veriminde bir azalma olmaz.
  • Eşik değeri olan 200.000 somatik hücresi sayısı bir ineğin enfekte olup olmadığını belirler. 200.000’den daha fazla somatik hücreye sahip bir ineğin memesinin en az bir lobu (subklinik veya klinik olarak) enfektedir.
  • 300.000 veya daha fazla somatik hücreye sahip olan bir inek ise kesin olarak enfektedir.

Sütteki somatik hücre sayısı doğumdan sonra artarak laktasyonun sonuna doğru artma eğilimi gösterir. Ancak somatik hücre sayısını etkileyen çevre, yönetim, mevsim vb. gibi çok fazla faktör vardır.

Düşük somatik hücre sayısı hayvanın daha sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca somatik hücre sayısının izlemenin diğer bir önemi ise süt verimine olan etkisidir. Somatik hücre sayısının artması demek memedeki süt üreten hücrelerin mastitis etmeni patojenler tarafından zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden somatik hücre sayısı arttıkça süt verimi azalmaktadır.

Somatik Hücre Sayısı

% Süt Kaybı

150.000

0

200.000

%0,8

250.000

%1,5

300.000

%2,3

400.000

%3,8

500.000

%5,3

 

Özetle, sürüdeki hayvanların bireysel olarak somatik hücre sayılarının izlenmesini hem hayvan sağlığına hem de süt verimine olumlu etkileri vardır.

Top