Süt Bileşenleri ile Asidozisin Saptanması

Günümüz çiftliklerinin en yaygın ortak problemlerinden biri rumen asidozisidir. Bu en yaygın problem ayrıca çiftliğin en pahalı problemlerinden biridir. Rumen asidozisin başlıca sebeplerinden biri rasyonun doğru optimize edilmemiş (rasyonda kolay sindirilebilir karbonhidratların fazla olması, yeterli lif içeriğinin bulunmaması vb.) olması veya rasyonun pratikte doğru yönetilememiş (Tmr’nin iyi karıştırılmaması, çok fazla kıyılması vb.) olmasıdır.

Forage, Feeding, Milking, Tips & Tricks

Süt Bileşenleri ile Asidozisin Saptanması

Süt Bileşenleri ile Asidozisin Saptanması

Genellikle asidozisin, büyük maddi sıkıntılara yol açmadan önce çiftlikte belli bir sürenin geçmesi gerekir. Sütün bileşenlerinin izlenmesinin temel faydalarından biri de bu tarz büyük ekonomik kayıplar oluşmadan rumen asidozisinin saptanmasıdır.

Rumen asidozisinin belirtilerini yakalamak ve saptamak zor olabilmektedir. Genellikle hayvanların geviş alması azalır, yem tüketimlerinde dalgalanmalar görülür, tutarsız gübre kıvamları görülmesiyle beraber topallıklarda artış başlar.

Ayrıca asidozis problemi yaşayan sürülerin genelde süt yağları görece olarak daha düşük ve süt proteinleri de görece olarak daha yüksektir. Ancak sütteki bu bileşenleri etikeleyen farklı faktörlerde vardır; yüksek yağ kullanımı, yetersiz rumen fonksiyonları, sıcaklık stresi ve bunun gibi nedenler sadece bazılarıdır.

Bireysel ineklerin süt yağ/protein oranları asidozis için hassas bir göstergedir. Asidotik hayvanlar genellikle düşük yağ oranına sahip oldukları gibi görece olarak aynı veya yüksek protein oranına sahiptir. Böylece yağ/protein oranına bakılarak asidozis yaşayan inekler saptanabilmektedir. Genellikle sağlıklı bir ineğin süt yağ/protein oranı 1 ile 1.5 arasındadır. Bu oranın 1’in altında olması asidozis riskini arttırmaktadır.

Süt Yağı Oranı

Süt Proteini Oranı

Yağ/protein Oranı

Risk Nedeni

4,00

3,30

1,21

-

3,3

3,3

1

Asidozis

4,2

2,8

1,5

Ketosis

 

Özet olarak bireysel hayvanların süt yağ/protein dengesini izleyerek sürüdeki problemleri çok erken bir şekilde saptayarak büyük ekonomik kayıplar yaşanmadan önleyebilirsiniz.

Top