Yağa ve Proteine Göre Düzeltilmiş Süt Verimi

Genellikle üreticiler ineklerinin süt verimlerini bilir ancak süt bileşenlerine çok hâkim değillerdir. Bazı işletmeler, toplam tanktaki süt yağı ve protein oranlarını haftalık veya ayda bir yaptırdığı test ile öğrenirler. Bu parametreler çiftliğin ve hayvanların bireysel değerini öğrenmek istediğimizde en çok ihtiyaç duyulan verilerin başında gelir.

Yağa ve Proteine Göre Düzeltilmiş Süt Verimi

Capture.PNG
Ancak her işletme veya hayvan bireysel olarak büyük farklılık gösterir ve bunları kıyaslamak elma ile armutu kıyaslamak gibidir. Bu yüzden farklılıkları elemine edebilmek için verilerde bir düzeltme yapılmalıdır. Bunun için de yağa ve proteine göre düzeltilmiş süt verimini (YPDS veya FECM) kullanmak gerekir. YPDS ile verilen ineğin verdiği süt %3,5 yağ ve %3,2 proteine göre düzeltilir, böylece farklılıklar elemine edilmiş olur. Örneğin bir hayvanımız %4 yağlı %3 protein ile 30 litre veriyor olsun, ikinci hayvanımız ise %3 yağlı %2.8 protein ile 31 litre süt veriyor olsun. Bu iki hayvanı kıyaslamak için aşağıdaki YPDS formülü kullanılır.
YPDS = (0,337+0,116*%sütyağı+0,06*%sütproteini)*süt verimi
Bu hesaba göre birinci ineğin süt verimi 29,43 kg ikinci ineğin süt verimi ise 26,44 kg’dir. Aslında ikinci ineğin sütünde daha fazla su varken birinci ineğin sütünde daha fazla yağ ve protein vardır ve bu süt daha değerlidir.
Böylece üretici elindeki ineklerin değerini daha iyi bilir, ayrıca gerekli önlem ve stratejileri daha erken alır. İneklerinin YPDS verimlerini bilen bir üretici rasyonun hayvanlar üzerindeki etkilerini bilerek hammaddelerini ve rasyon formülasyonunu daha iyi yapar. Süt yağı ve süt proteinin prim fiyatlarının iyi veya kötü olduğu dönemlere göre bu bileşenler artırılarak veya azaltılarak süt verimi manüpüle edilebilir, böylece düşük kâr marjı ile çalışılan dönemlerde ekstra fayda sağlanabilir. Ayrıca ineklerin genetiği, refahı vb. gibi bir çok parametre hakkında fikir sahibi olunabilir ve bunların YPDS ile etkileri ölçülerek gerekli aksiyonlar alınabilir.
T4C sürü yönetim sistemimiz anlık olarak inek bazında süt yağı ve protein oranlarını ölçerek her hayvan için YPDS verir. Böylece üreticilerimizin günlük hayatında daha doğru ve hızlı karar vermelerini sağlar.
Top