Yemden Yararlanma

Yemden yararlanma, kısaca hayvanın yediği yemdeki besin maddelerinin süt ve süt bileşenlerine dönüştürme yeteneğini ölçen bir parametredir. En basit tanımı ise hayvanın tükettiği kuru madde kilogramına karşılık ürettiği kilogram süt miktarıdır. Bu parametrenin her zaman ölçülmesi gerekir ancak düşük kâr marjları ile çalışıldığı zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır.

Yemden Yararlanma

Hayvanın tükettiği kuru madde miktarına karşılık daha fazla süt üretmesiyle kâr marjı artırılmış olur. Yemden yararlanmanın artırılması ile sadece ekonomik olarak değil stok yönetimi, insan yönetimi, gübre yönetimi vb. gibi konularda da doğrudan veya dolaylı yolla tasarruf sağlanır.

Yemden yararlanmayı artırmanın iki yolu vardır; ya mevcut kuru madde (yem) tüketimi ile daha fazla süt almak ya da mevcut süt verimini daha az kuru madde (yem) ile almak. Rasyonlar formüle edilirken hayvanın yemden nasıl daha iyi yararlanacağı da formüle edilir. Böylece hayvanlardan daha az maliyet ile daha fazla fayda alınması hedeflenir. Bu yüzden yemden yararlanmayı artırmak, hayvanların tükettiği yem ham maddelerinden daha iyi yararlanmasını sağlarayak daha fazla süt üretimi sağlamak çok önemlidir.

Yüksek verimli sürülerde kuru madde miktarı maksimize edilmeye çalışılır ve bunun daha kârlı bir hayvancılık olduğu düşünülür. Ancak yapılması gereken kuru madde tüketiminin optimize edilmesidir. Çünkü yüksek maliyetli yemlerin daha fazla tüketilmesi sonucu alınan süt her zaman kârlı olmayabilmektedir. Bu yüzden yemden yararlanmanın rutin bir şekilde takip edilmesi gerekir. Yemden yararlanmayı ölçebilmek için hayvanın tükettiği kuru madde miktarını ölçmelisiniz. Bütün rasyon bileşenlerinin kuru maddelerinden emin olunmalı, hayvanlara verilen toplam yemden 24 saat sonra kalan artık yemi de çıkarmalısınız. Böylece, hayvanların sadece yediği miktarı 24 saatlik süt verimi ile kıyaslayabilirsiniz. Ancak üretilen süt, yağa ve proteine göre düzeltilmiş olmalıdır ( makale için tıklayınız)

Önerilen Yemden Yararlanma Değerleri

Grup

Laktasyon Günü

Yemden Yararlanma

Tek grup, tüm inekler

150 – 225

1,4 – 1,6

1. Laktasyon

<90

1,5 – 1,7

1. Laktasyon

>200

1,2 – 1,4

2.+ Laktasyon

<90

1,6 – 1,8

2.+ Laktasyon

>200

1,3 – 1,5

Fresh İnekler

<21

1,3 – 1,8

Problemli gruplar

150 – 200

<1,3

 

Top