Yonca Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaba yemler sığır rasyonlarının en büyük bileşenleridir. Bu yüzden kullanılan kaba yemlerin kalitesi sürünün verimliliği ve performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Çoğu yetiştirici yeterli arazisi olmadığı için ihtiyacı olan kaba yemlerin bir kısımını veya hepsini dışardan almak zorundadır. Ancak bu alım sırasında dikkat edilmesi gereken etmenleri iyi bilmek gerekir.

Yonca Alımında Dikkat Edilecekler

Öncelikle alınan yoncanın kalitesini bilebilmek için iyi bir örneklenmesi ve güvenilir bir laboratuarda analiz edilmesi gerekir. İyi bir örnek alabilmek için ot probları kullanılmalıdır, elle ile koparılan numuneler homojen ve güvenilir olmayacaktır.

Dikdörtgen balyalalarda her parti için 10-15 adet balyanın merkezinden prob ile örnek alınması gerekir. Alınan numuneler bir kova içinde karıştırılarak elde edilen paçal numunenin ¼’ü sertifikalı bir laboratuarda analiz edilmelidir.

Kaba yemlerdeki en önemli besin maddesi ADF ve NDF’dir. Bu değerler kabayemlerin süt sığırlarına sağladığı enerjinin bir göstergesidir. Kabaca ADF ürünün sindirilebilirliği ve sağlayabileceği enerji ile ilgiliyken NDF ise potansiyel yem tüketimini ifade eder. Ürünün ADF ve NDF içeriği arttıkça sindirilebilirliği, enerji miktarı ve potansiyel yem tüketimi azalmış olur. Böylece hayvanların performansına doğrudan etki eder.

Yoncada bulunan protein yüksek miktarda sindirilebilir durumdadır ve diğer kuru otlara nazaran bypass protein oranı daha yüksektir. Bunun yanında diğer kuru otlara nazaran yüksek oranda kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, kükürt, demir, çinko ve selenium içerir.

Ürünlerin analizi yapıldıktan sonra sınıflandırılmalı ve kaliteye göre çiftlik içinde ayrılarak stoklanmalıdır. Kalitelerine göre farklı hayvan gruplarında kullanılmalıdır.

Sınıf

ADF

NDF

Protein

Kullanılacak Hayvan Grubu

A

<30

<40

>19

Erken Laktasyon – Revir – Buzağılar

B

31-35

40-46

17-19

Orta laktasyon – Erken Laktasyon – Buzağılar

C

36-40

47-53

14-16

Geç Laktasyon – Düve - Kuru

D

>40

54-60

11-13

Besi – Düve

 

Diğer taraftan alınan otların kuru maddelerinin analiz edilmiş olması gerekir. Balyalanmış otların nem oranı %14’ü geçmemelidir. Yani kuru maddesi en az %86 gelmelidir. Böylece stoklanma döneminde bir kızışma veya kalite kaybının önünüe de geçilmiş olur.  Kuru madde analizi labortatuarda diğer besin maddeleri ile yapılabileceği gibi direkt alım sırasında nem ölçer problarla da yapılabilir.

Top