Lely Veri Sözleşmesi

Lely Veri Sözleşmesi, siz Lely müşterilerimiz için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sözleşmeyi, Lely ürünlerini kullanırken üretilen verilerin toplanması, depolanması, geliştirilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve paylaşılması hakkında çıkarlarınızı nasıl koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Lely Veri Sözleşmesinin uygulanması, yönetişim kurallarıyla (bkz. Ek 1) desteklenmektedir. Lely Horizon aracılığıyla verilerin kullanımına ilişkin yasal koşullar ve hükümler, siz ve Lely arasındaki Lely Horizon Kullanıcı Sözleşmesinde düzenlenmiştir.

Taahhütlerimiz

Lely Veri Sözleşmesi, aşağıdaki taahhütlere dayanmaktadır:

1.        Gizlilik, güvenlik ve emniyet

Lely, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın gizliliğinin korunması ve genel kabul görmüş veri güvenliği standartları kullanılarak veri güvenliğinin sağlanması hususlarında gerekenleri yapmaktadır. Çiftçiler ve diğer paydaşlardan oluşan Lely kullanıcıları doğal olarak global ölçektedir; bu nedenle çiftçilerin ve diğer paydaşların faaliyet yürüttüğü her yargı alanındaki veri depolama, erişim ve kullanım yasa ve düzenlemelerine dikkat ediyoruz. Lely yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası veri gizliliği düzenlemelerine tam olarak uyacaktır. Kişisel verilerin herhangi bir şekilde kaybedilmesi durumunda Lely bunu hiçbir gecikme olmadan ilgili veri gizliliği makamına rapor edecektir.

2.        Kontrol

Verinizin kontrolü sizin elinizde. Herhangi bir üçüncü taraf veri bağlantısını bu nedenle açık bir şekilde onaylamanız ve istediğiniz zaman devre dışı bırakma hakkına sahip olmanız gerekir (aşağıda açıklandığı gibi ana amacımız için olanlar dışında veya yasal veya düzenleme gereksinimleri nedeniyle verileri paylaşmak zorunda kalmamız dışında). Verilerinizin herhangi bir kısmını üçüncü taraflarla paylaşmaya karar vermeniz durumunda bu verilerin kullanım amacı onay verme anınızda açıkça belirtilecektir.

3.        Şeffaflık ve karar desteği

Verilerin tarafımızca kullanılmasının size nasıl ve niçin yardımcı olacağınızı anlamanıza yardımcı olmak ve veri analizi ve raporlama ile size nasıl en iyi şekilde yardımcı olabileceğimizi öğrenmek amacındayız.

a.        Şeffaflık: veri politikalarımız ve veri iş ortaklarımız konusunda şeffaf ve proaktif davranarak veri çözümlerimizi ve politikalarımızı anlamanızı ve rahat olabilmenizi sağlayacağız.

b.        Karar desteği: Bugün ve gelecekte veri kullanımından faydalanabilmeniz için veri analizi ve raporlama konusunda tarafınızı mümkün olan en etkin şekilde desteklemeyi hedefliyoruz.

4.        Değer

Lely, verilere dayanarak anlamlı hizmetlere yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu verileri kullanarak siz ve diğer müşteriler için Lely ürünleri ve hizmetlerindeki geliştirmeleri hızlandırabiliyoruz.

 

Veri Toplamanın Amaçları

Verilerinizin paylaşıldığı taraflarla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamamanız için müşterimiz olarak verilerinizin (belirli kısımlarının) kullanımı sizin elinizdedir. Lely bazı durumlarda veri gruplarını müşterilerinin çıkarları için inovasyon ve kıyaslama amaçlı olarak kullanabilir. Bu, yeni ürün ve hizmet geliştirme, çiftlik yönetiminde verimliliği artırmak için bilgi edinme veya Lely hizmet seviyelerini müşterilerin özel ihtiyaçlarına uygun hale getirme amacıyla kullanma anlamına gelebilir.

 

Özel olarak bu verileri aşağıdaki ana amaçlar için kullanacağız:

a.        Müşteri ürün ve hizmetlerini tam çalışır halde tutarak sağlamayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlamaya devam etmeyi istiyoruz.

b.        Veriler Lely donanımınız ve yönetim yazılımı ürünlerinizden daha fazla değer elde etmenizi sağlayacak bilgiler elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgiler sayesinde yönetim yazılımımızda bir çiftçi olarak çiftliğinizi daha verimli yönetmenizi mümkün kılacak işlevsellikler geliştirebiliriz.

c.        Bu bilgiler ayrıca besi çiftliklerinde sürdürülebilir ve olumlu bir geleceği desteklemek için yeni ve geliştirilmiş sistemler ve tarım ekipmanı oluşturmak amacıyla AR-GE faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu araştırma ve geliştirme çalışmalarını kendimiz ve üçüncü taraflarla birlikte gerçekleştireceğiz, fakat açık onayınızı almadığımız sürece verileri araştırma ve geliştirme dışında bir amaçla üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

 

Ek 1. Veri yönetimi için yönetim kuralları

Tüm müşteriler ve ilgili taraflar, müşteri yalnızca veri depolayan, oluşturan ve hizmet sağlayan Lely çiftlik yönetimi platformunu kullanılıyor olması halinde verileri işleyeceğimizden emin olabilirler.   Bu anlamda özel yönetim kuralları şunlardır:

•        Müşteri tarafından izin verilmediği sürece veya anonim veriler kullanılarak sektörel kıyaslama kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere, belirli bir çiftçi veya tarafın (“müşteri”) performansına not vermeyeceğiz.

•        Araştırma ve geliştirme çalışmaları haricinde veya kanun tarafından zorunlu tutulması hali dışında, müşterinin açık izni olmadan üçüncü taraflarla müşteri verilerini paylaşmayacağız.

•        Müşteriler istedikleri zaman verileri başlıca hedef dışındaki amaçlarla kullanmamız için verdikleri izni geri çekebilir.

•        Bu kurallara uymamamız halinde müşteri bizi sorumlu tutabilir. Bunun için, dataservicedesk@lely.com adresine bir mesaj göndererek şikâyet prosedürünü başlatabilirsiniz. Şikâyetiniz mutlaka araştırılacak ve bir çalışma haftası içinde yanıtlanacaktır.

•        Veri Sözleşmemizi geliştirmek adına zaman zaman bu belgede güncelleme yapılması mümkündür. Bu durumda güncel Lely Veri Sözleşmesi www.lely.com web sitesinde yayımlanacak ve Horizon cihazları aracılığıyla doğrudan müşterilerimizle paylaşılacaktır.

Top