Çevrimiçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Lely Orient Makina Teknoloji Limited Şirketi

Adres: Esentepe Mah, Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad, D:No:12/2, 34870 Kartal/İstanbul

 

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Lely Orient Makina Teknoloji Limited Şirketi tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

 •  Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Ad
 • Soyad

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • E-Posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • Özlük Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • İş yeri bilgisi

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • Müşteri İşlem

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Talep bilgileri

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İlgili Kişi Tarafından Beyan Edilen Elektronik Formlar
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • IP Adresi
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

 • Elektronik Sistemler
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kanunda açıkça öngörülmesi

 

 • Pazarlama Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Web sitesi çerezleri
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 

 • Elektronik Sistemler
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kanunda açıkça öngörülmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, aktarılmamaktadır. 

 

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler
 • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi ilgili kişi başvuru formunu doldurabilirsiniz. 
  Icon İlgili Kişi Başvuru Formu (285,7 KB)
 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Şirket adresine göndererek,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak lelyturkiye@lely.com e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket adresine bizzat başvurarak

Şirket’e iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

 
Top