Vårt kall er å gjøre livet lettere for bønder ved å tilby innovative løsninger og skreddersydde tjenester. Melkeprodusenter i over 60 land verden rundt, velger våre produkter og tjenester. Løsninger som passer inn i driftsplanen og hjelper dem med å nå sine mål. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå dine mål.

Løsninger

Melkerobot Lely Astronaut A5

Lely har satt en ny standard for robotmelking med melkeroboten Lely Astronaut A5.

Smart og effektiv hybridarm Med melkeroboten Lely Astronaut A5 får kua det enda bedre! Med en effektiv hybridarm som er energibesparende, 30 % raskere og mer nøyaktig enn tidligere vil den gjøre det mer behagelig for kua å bli melket. Armen drives med en kombinasjon av elektrisitet og trykkluft. Den elektriske motoren begrenser energibruken, mens trykkluften styrer armens posisjon. Melkerobotens konstruksjon gjør at den står imot eventuelle spark fra kua. Kommer armen ut av posisjon vil den kalibrere seg raskt tilbake. Det totale energiforbruket vil også reduseres, for med hybridteknikken vil forbruket av trykkluft reduseres med hele 85 %! Dette bidrar til en energibesparelse på så mye som 20 %.

Lely Vector​ automatisk fôringssystem

Lely Vector er et unikt system, som gir mange fordeler.

Gjennom flere feltforsøk Fjøssystemer har kjørt de siste årene, ser vi en klar tendens til høyere grovfôropptak, bedre dyreflyt og mindre rangkamp i Vector fjøs. En annen viktig observasjon er at kuene i et Vector fjøs har mer stabilt hold, det vil si mindre overfôring og underfôring gjennom laktasjonsåret. Dette skyldes nok den unike muligheten vi har til å lage ulike blandinger med ulikt energiinnhold til de ulike dyregruppene som sinkyr, eldre kviger og høytytende mjølkekyr. Når vi i tillegg har 100% appetittfôring med ferskt fôr tildelt mange ganger i døgnet, gir dette alle muligheter for stabilt høyt fôropptak som sikrer godt vommiljø, maksimalt fôropptak og en potensielt høyere andel lokalprodusert grovfôr i dagsrasjonen.

Lely Juno automatisk fôrskyver

Aldri har det vært enklere å øke fôropptaket

Lely Juno beveger seg automatisk langs fôrbrettet, og følger dermed etefronten. Maskinens nedre del følger underlaget og skyver grovfôret med sin roterende overflate mot etefronten. Fôrskyveren har en tung stålblokk som gir maskinen tilstrekkelig masse til å skyve fôret. Juno er en batteridrevet robot som går definerte ruter på fôrbrettet, døgnet rundt, og skyver fôr inntil fronten. Tilgang på friskt fôr ved forbrettet til enhver tid er viktig for melkeproduksjon. Det har god effekt på fôropptak, gir lik fôrtilgang for høyt- og lavtrangerte kyr, gir jevnere flyt i kutrafikken og besøksfrekvens i melkerobot øker.

Lely Discovery Collector

Vakuumrobot fra Lely. En revolusjonerende gjødselrobot for tette fjøsgulv.

Discovery Collector er spesielt designet for fjøs med tette gulv og tar en revolusjonerende alternativ til tradisjonelle gjødselskrapere. Collectoren skyver ikke gjødsel, men spyler og suger den opp. Dette gir ikke bare et renere gulv, men det sørger også for at kuenes klauver holder seg renere. Dette forbedrer både dyrenes helse og trivsel. Roboten gjør svært lite ut av seg. Maskinen trenger ikke kabler eller renner. Takket være det kompakte designet kan Lely Discovery Collector enkelt navigere mellom kyrne.

Finn forhandler

Våre produkter og tjenester i Norge tilbys via et nettverk av forhandlere. De er alle ansvarlige partnere som holder seg oppdatert om produktutvalget vårt. De vil gjerne komme i kontakt med deg og hjelpe deg med å ta riktige valg for gården. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få nærmere informasjon om produktene og tjenestene våre.

Search

Lely regionalt

Forhandlernettverket i Norge støttes av firma Lely Nordic. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, er det bare å kontakte oss.

Lely Center

Lely Center Fåvang

Norge

Lely Center Fåvang
Melketeknikk Øst AS
Losnabakkan 50
2634 Fåvang
Norge

+47 61 28 35 00

Plan route

Lely Center

Lely Center Heimdal

Norge

Lely Center Heimdal
Melketeknikk Midt-Norge As
Laksørvegen 27
7300 Orkanger
Norge

+47 72 89 41 00

Plan route

Lely Center

Lely Center Nærbø

Norge

Lely Center Nærbø
Melketeknik Vest AS
Tjemslandsmarka 1
4360 Varhaug
Norge

+47 51 43 39 60

Plan route

Lely Center

Lely Center Revetal

Norge

Lely Center Revetal
Melketeknikk Sør AS
Bispeveien 1520
3178 Våle
Norge

+47 33 30 69 61

Plan route

Mer informasjon om Lely?

Vil du ha nærmere informasjon om produktene og tjenestene våre eller om Lely-organisasjonen straks? Besøk gjerne vår danske nettside. Vær oppmerksom på at nettsiden er på engelsk.

Top