Badanie wpływu systemu Lely Meteor na Digital Dermatitis (choroba Mortellaro)

Zdrowie racic może mieć znaczący wpływ na zachowanie się krów. Choroby racic mogą powodować ból i dyskomfort oraz są jednym z głównych powodów uboju krów mlecznych. Podczas ostatniej Krajowej Konferencji na temat bydła mlecznego w Wielkiej Brytanii, Lely przedstawiło badania dotyczące systemu Lely Meteor i jego wpływu na Digital Dermatitis (DD) u krów mlecznych.

Management, Cow health

x

Jednym z głównych wniosków, który został przedstawiony podczas prezentacji i plakatów w czasie trwania konferencji był fakt, że niezależni eksperci spoza firmy Lely zgodzili się i podkreślili, że ani pojedyncze rozpylanie, ani pojedyncza kąpiel racic nie mają dużego wpływu na ich stan. Konieczne jest kompleksowe podejście w celu ograniczenia Mortellaro (Digital Dermatitis).

System Lely Meteor koncentruje się zarówno na ograniczaniu, jak i zapobieganiu chorobom racic - zobacz to na rysunek 1.

2. Figure 1.jpg

Materiał i metody badań

Badania zostały przeprowadzone przez Lely Farm Management Support. Ich celem była ocena wpływu Lely Meteor na Digital Dermatitis (DD) u krów mlecznych, obserwowano:
1) efekt korekcyjnego leczenia racic za pomocą poskromu;
2) wpływ zastosowania całego systemu  w czasie.

Krowy zostały poddane korekcji racic, zaobserwowane zmiany zostały ocenione zgodnie z systemem punktacji Digiklauw (digital dermatitis wynik 1: <2 cm, wynik 2: 2 cm - 4 cm, wynik 3:> 4 cm). Następnie zastosowano żel Lely Meteor i nałożono bandaże. Racice, które nie zostały wyleczone, poddano kolejnym zabiegom aż do ich wyleczenia. Leczenie wdrożono zgodnie ze strategią  „zero  tolerancji” : każda racica każdej krowy były sprawdzona i  leczone. Wykorzystano test różnicy (R 3.2.4, R Core Team (2016), Austria) do określenia, czy odsetek krów z  zapaleniem skóry palców się  zmniejszył.

Wyniki

Krowy zostały poddane leczeniu, a wszelkie zmiany zostały ocenione zgodnie z systemem punktacji Digiklauw.
Leczenie wdrożono zgodnie ze strategią „zero tolerancji” za pomocą żelu i bandaży będących integralną częścią systemu Lely Meteor. Zaobserwowano dużą poprawę (rysunek 2).

3. Figure 2 meteor_2.jpg

Leczenie spowodowało redukcję obserwowanych zmian o 40% w pierwszym tygodniu, a wszystkie wyleczono w ciągu miesiąca (rysunek 3).

Rysunek 3: Średni uzyskany wynik, procent racic poddanych leczeniu zapalania skóry palców (n = 99 krów mleczne z jednego gospodarstwa). Różnica proporcji pomiędzy pomiarami jest istotna statystycznie (P <0,05).

4. Figure 3 meteor_3.jpg

Kluczowe czynniki sukcesu

Sukces w zakresie zdrowia racic jest ściśle związany z:
• Współpraca z specjalistą z zakresu korekcji racic i weterynarzem. Ważne jest, specjalistą z zakresu korekcji racic był wykwalifikowany i przeszkolony w zakresie tego nowego systemu pracy. Lely Meteor wymaga czegoś więcej niż "tylko" korekcji racic. Strategia „zero tolerancji” musi być połączona z leczeniem wszystkich zmian.
• Czysta obory. Zwierzęta, którym zadawana jest właściwa pasza i cechują się  zdrowymi kończynami żyją około 1,6 roku dłużej z 0,9 dodatkową laktacją (Richardson i Edwards, 2017). W odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia krowy – zła kondycja w porównaniu z uszkodzeniami w obrębie bruzdy opuszki (wrzodziejąco-ziarninujące zapalenia) - stanowi pięciokrotnie większe ryzyko wystąpienia kulawizny (Newsome, 2017). Antybiotykowe kąpanie racic, które jest nielegalne wraz z  stosowaniem wysokich dawek jest nie skuteczne w leczeniu. Ponadto może to spowodować rozprzestrzeniania się bakterii na wymię.
• Motywacja rolnika / pracowników gospodarstwa i środowiska pracy. Upewnij się, że specjalistą z zakresu korekcji racic ma dobre warunki do pracy: właściwe światło, wyczyść racice wodą i użyj szczypiec. Postaraj się o poskrom – poddaj leczeniu wszystkie zwierzęta w tym samym czasie, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
• Wreszcie, zwróć uwagę na młodzież i krowy zasuszone.

Wnioski

System Lely Meteor ma znaczący wpływ na leczenie Digital Dermatitis (zapalenie skóry palców) i może zapewniać długofalową kontrole nad  zdrowiem racic. System ten jest efektywnym rozwiązaniem w gospodarstwach, w których stosuje się automatyczny system doju, mając cały czas na uwadze podejście wieloczynnikowe.

Top