Dziś cielę – jutro wysokowydajna krowa mleczna

W codziennych czynnościach wykonywanych w oborze najprawdopodobniej w centrum uwagi znajdują się zawsze krowy mleczne, jednak warto poświęcić swój czas cielętom. Młode cielęta potrzebują odpowiedniej uwagi; potrzebują paszy o doskonałej jakości. Dostarczane preparaty powinny być właściwie dobrane. Należy pamiętać, że w perspektywie długoterminowej prawidłowo prowadzona młodzież zagwarantują produkcję mleka na wysokim poziomie.

Management

xx

Jak więc najlepiej dbać o nasze cielęta? Każde cielę potrzebuje podstawowej opieki, aby wyrosnąć na wysokowydajną krowę mleczną. Dobry początek okresu odchowu rozpoczyna się od prawidłowego wycielenia i zdrowego cielaka. Po drugie musisz mieć świadomość, że cielęta przychodzą na świata bez oporności; nie mają przeciwciał we krwi. Dlatego też siara ma tak duże znaczenie.

Siara (colostrum)

Nowonarodzone cielę musi nabrać odporność dzięki siarze. Przeciwciała znajdujące się w niej zapewniają, wpływają na zmniejszenie podatności na  patogeny i zachorowanie cieląt (patrz rysunek 1). Dlatego ważne jest, aby dostarczać siarę szybko, często  i w dużych ilościach. Postaraj się dostarczyć 4 litry siary w pierwszych godzinach po porodzie. Dlaczego jest to takie ważne? Po każdej godzinie zdolność wchłaniania przeciwciał przez  jelita, zmniejsza się o prawie 10%. Siara musi być podawana w higienicznych warunkach. Zawsze zbieraj i podawaj siarę  w czystych, zdezynfekowanych wiaderkach. Zadbaj również o własną higienę, czyli odpowiedni, czysty strój, wymyte i wydezynfekowane dłonie oraz buty.

calfs_dairy_cows_1.jpg

Wykres nr 1. Odporność u cieląt

Preparat mlekozastępczy czy mleko krowie?

Trzeciego lub czwartego dnia po urodzeniu można dokonać zmiany w sposobie żywienia cieląt na preparat mlekozastępczy  lub pasteryzowane mleko krowie. Wiemy, że wielu hodowców daje swoje nadwyżki mleka cielętom i że jest to najprostszy sposób, jednak preparat mlekozastępcze lepiej spełnia potrzeby żywieniowe cieląt. Oprócz niezbędnych składników odżywczych preparaty te zawierają również witaminy i minerały, które są ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju cieląt.

Rozwoju żwacza

Układ żołądkowy młodych cieląt jest mały i nierozwinięty. Trawieniec (w którym trawione jest mleko) u nowo narodzonych cieląt ma objętość od 1,5 do 2 litrów. Żwacz ma objętość zaledwie 0,75 litra. W wieku 8 tygodni zarówno żwacz, jak i trawieniec moja pojemność 6 litrów. Tempo wzrostu żwacza w okresie od 3 do 8 tygodnia życia jest większe niż tempo wzrostu samego cielaka. Pod koniec fazy odpajania żwacz powiększa się do objętości 14 litrów, podczas gdy trawieniec może zawierać 7 litrów.

calfs_dairy_cows_2.jpg

Rysunek nr 2: Żwacz młodych cieląt i dojrzałej krowy.

Rozwój żwacza

Oprócz mleka, cielęta szybko dostosowują się do podawanych koncentratów i siana, które powinny posiadać odpowiednią strukturę  - być grube i dobrej jakości. Cielęta stopniowo uczą się jeść paszę treściwą, aż będą zjadały od 1,5 do 2 kg dziennie. Ściana żwacza młodych cieląt zawiera bardzo mało brodawek żwaczowych. Rozwój żwacza jest stymulowany poprzez podawanie paszy objętościowej cechującej się właściwą strukturą, odpowiedniego rodzaju koncentratów i energii. Im więcej zwierzęta pobierają paszy stałej, tym łatwiej jest przejść do fazy odsadzenia. Przejście na stałą pasze jest prostsze, jeśli żwacz jest dobrze rozwinięty i zdrowy. Ponadto nie wolno zapomnieć o świeżej czystej wodzie. Wskazane jest jej zapewnienie, od momentu gdy cielę ma tydzień. Cielęta powinny pobierać wodę w ilości 10% swojej masy ciała każdego dnia. W ciepłe dni zapotrzebowanie na wodę jest większe od ilości mleka, które otrzymują cielęta. Natomiast w okresie zimowym warto zwrócić uwagę na większe zapotrzebowanie na energii cieląt (z powodu występowania niższych temperatur).

Utrzymanie cieląt

W ciągu pierwszych kilku dni życia cielęta powinny być trzymane w oddzielnych pomieszczeniach lub w igloo, w zależności od możliwości gospodarstwa. Do 2 tygodnia życia cielęta należy utrzymywać na ściółce - legowisko powinno być wygodne, czyste i suche. Po 3 do 10 dni u cieląt nasila się potrzeba kontaktów społecznych dlatego mogą być one przenoszone do grup (z minimum 1,5 m2 miejsca na cielę). Tutaj zwierzęta uczą się kontaktów społecznych, a przede wszystkim mają więcej przestrzeni do rozwijania swojej sylwetki i mięśni poprzez bieganie i skakanie. W takich  pomieszczeniach cielęta można łatwo odpajać za pomocą automatu Lely Calm. Dzięki temu zwierzęta są zdrowe, ponieważ karmione są kilka razy dziennie, a jakość mleka jest stała i we właściwej temperaturze.

Podsumowując

Ponieważ cielęta maja stać się silnymi, zdrowymi i wydajnymi krowami, potrzebują odpowiedniej uwagi j i właściwej opieki. Dlatego upewnij się, że odpowiednio o nie dbasz.

- Dodaj opiekę nad cielętami do codziennych czynności.
- Sprawdzając krowy, sprawdź również cielęta.
- Zapewnij wystarczającą ilość siary dobrej jakości, tuż po urodzeniu.
- Rozważ automatyczne odpajanie cieląt dzięki Lely Calm.
- Zapewnij odpowiednie czyste i suche pomieszczenie i ściółkę.

Top