Czy nasza historia i wizja przemawiają do Ciebie? Jeśli tak, może zostaniesz naszym nowym współpracownikiem. Sprawdź dostępne oferty pracy. Może znajdziesz tam swoją wymarzoną posadę. Chętnie porozmawiamy z Tobą.

 

 

Oferta pracy

Specjalista ds. aplikacji zarządzania serwisem

Lely East Sp z o.o. poszukuje nowego pracownika do swojego zespołu, który pokieruje wdrożeniem oraz dalszym wsparciem nowej aplikacji do zarządzania usługami serwisu. Nowa aplikacja zastąpi obecne oprogramowanie do zarządzania raportami serwisowymi i wprowadzi dział serwisu w nowy rozdział obsługi klientów.

Siedziba firmy Lely East położona jest w miejescowości Lisi Ogon obok Bydgoszczy. Praca będzie wykonywana hybrydowo pomiędzy naszym biurem, wizytami w Lely Center, wizytą u klientów Lely i możliwością pracy z miejsca zamieszkania.

Twoje obowiązki

 • Wdrożenie rozwiązania do zarządzania usługami serwisu we wszystkich placówkach w regionie, w tym planowanie, przygotowanie, szkolenia, uruchomienie i opieka po wdrożeniu. Będzie to realizowane w ścisłej współpracy z innymi pracownikami na tym stanowisku w regionie i Lely International.
 • Identyfikacja kluczowych użytkowników przygotowanie ich do pracy z nowymi narzędziami i procesami.
 • Rozpoznanie oraz możliwości adaptacyjne istniejących procesów zarządania serwisem we współpracyjących placówkach.
 • Wspieranie, monitorowanie i doradztwo w zakresie wykorzystania aplikacji i narzędzi do zarządzania usługami serwisu, procesów i metod.
 • Zapewnienie dedydokowanych szkoleń dla specjalistów ds. wsparcia technicznego
 • Okresowe wizyty u dytrybutorów w głównej mierze skupiające się na analizie prawidłowego wykorzystania aplikacji.
 • Współpraca z zespołem serwisu na poziomie regionu i innymi interesariuszami w celu opracowania projektów ciągłego doskonalenia usług działu technicznego i obsługi klienta.

Nasze wymagania:

 • Posiadasz 3 - 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu usługami serwisu oraz dobrą, solidną i aktualną wiedzę na temat efektywności obsługi klientów i nowoczesnych narzędzi do administrowania usług serwisu.
 • Posiadasz wykształcenie wyższe, najlepiej na kierunku technicznym.
 • Jesteś doświadczonym użytkownikiem komputera, pakietu MS Office i rozwiązań IT.
 • Posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, ponieważ językiem grupy Lely jest język angielski.
 • Twój styl pracy jest zorganizowany, elastyczny i nastawiony na zarządzanie usługami serwisu, a ponadto jesteś odpowiedzialny i lojalny. Masz dobre umiejętności komunikacyjne i jesteś w stanie komunikować się z różnymi grupami i jesteś dumny z rozwijania bliskich i opartych na zaufaniu relacji ze współpracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Potrafisz zachować zimną głowę w sytuacjach stresowych i w trakcie wykonywanych zadań. Wymagane są dobre umiejętności szkoleniowe.
 • Odnajdujesz energię i motywację w pracy, budujesz zaufanie i jesteś w stanie pracować nad projektami długoterminowymi.
 • Jesteś dobry w przejmowaniu inicjatywy nad powierzonymi zadaniami.
 • Dotrzymujesz terminów realizacji poleconych zadań.
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B
 • Wreszcie jesteś pozytywnym pracownikiem, który pomaga w tworzeniu dobrego nastroju w zespole.

Otrzymujesz niezależną i wymagającą pozycję w wiodącej i dobrze skonsolidowanej firmie. Zyskujesz świetną sieć kontaktów krajowych i międzynarodowych.

Firma udostępnia niezbędne "narzędzia" m.in. laptop, telefon, samochód służbowy itp.

Należy zauważyć, że charakter pracy będzie wymagał podróży służbowych w kraju jak i poza granicami. W związku z tym przewidujemy do 30 do 40 dni delegacji rocznie, oczywiście w zależności od miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy biuro@lely.com lub bezpośrednie aplikowanie na stronie pracuj.pl 

Top