Uľahčiť farmárom život novátorskými riešeniami a službami na mieru: o to sa snažíme každý deň. Mliečni farmári vo viac ako 60 krajinách na celom svete sa rozhodli pre naše produkty a služby. Riešenia, ktoré vyhovujú ich špecifickým podnikateľským cieľom. Radi by sme aj vám pomohli dosiahnuť vaše ciele.

Vyhľadávač predajcov

Naše produkty a služby ponúkame prostredníctvom siete predajcov. Predajcovia sú naši nadšení partneri, ktorí si neustále udržiavajú maximálne vedomosti o našom sortimente produktov. Skutočne si užívajú kontakt so zákazníkom a pomoc pri prijímaní správnych rozhodnutí pre jeho farmu. Spojte sa s vašim najbližším predajcom pre viac informácií o našich produktoch a službách.

Lely vo vašom regióne

Sieť predajcov na Slovensku podporuje organizácia Lely East. Neváhajte nás osloviť, pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií o našej ponuke.

Lely East

Lely East Sp. z o.o.

Lisi Ogon, ul. Pocztowa 2A
86-065 Łochowo
Polska

Tel.: +48 52 321 11 00
E-mail: biuro@lely.com

Plan route

Viac informácií o spoločnosti Lely

Chceli by ste získať viac informácií o našich produktoch a službách alebo organizácii hneď teraz? Navštívte našu firemnú stránku. Upozorňujeme, že stránka je v angličtine.

Top