Introduction

Sağlıklı bir inek, günde 10 ila 14 porsiyon taze yem yiyen verimli bir inektir. Bu nedenle, yem yolunda her zaman yem mevcut olması çok önemlidir. Ancak ineklerin yeme rutinleri nedeniyle, bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla yem bulunabilir.

Bunun gibi durumlarda, sabit mesafelerde yem iten otomatik sistemler yetersiz kalır. Bazı alanlarda yeterli yem olmazken, bazı alanlarda çok fazla yem kalmış olabilir. Bu da direnç nedeniyle yemin otomatik olarak itilmesini zorlaştırır.

Lely Juno, yemi dinamik olarak iterek eşit olmayan yem dağılımı sorununu çözer. Bu, yemin, nerede az ya da çok olduğundan bağımsız olarak verimli bir şekilde itilmesini sağlar.

Yem direnci fazla olduğunda, Juno yem kilidine olan mesafeyi otomatik olarak artırdığından, yem taze kalır. Bu, yemin aşırı şekilde ezilmesine engel olarak ısınmasını önler.

Dinamik itme

Lely Juno, akıllı bir yazılımla donatılmıştır. Bu yazılım, Juno'nun yemi en iyi şekilde itmesi için gereken yem yolu mesafesini
bağımsız şekilde hesaplayabilmesini sağlar. Bu da yem yolundaki yem miktarına ve yemin direncine bağlıdır. Bu direnç, Juno'nun itme düzeninin merkezini oluşturur.

Juno'nun kullanımı çok kolaydır. Sadece rotayı, yem yoluna giden minimum mesafeyi, itme sıklığını ve grup başına yem türünü girersiniz. Juno, bu verilere dayanarak, direnç seviyesini ve itme gücünü belirler. Juno, yemleme zamanları arasında bile yemin daima doğru itilmesini sağlar.

Artırılmış yem verimliliği

Verimli yem itme, pek çok açıdan daha fazla verimlilik anlamına gelir. Lely Juno, enerjiden tasarruf sağlar, iş yükünüzü azaltır ve ineklerinizin yeme her zaman erişebilmesini garanti eder. Bu da çok daha iyi bir yem alımıyla sonuçlanır. İnekler tükettikleri yem türü konusunda çok seçici olamadıkları için, çok daha düşük miktarda yem artığı olur.

Daha yüksek üretim

Yem yolunda sürekli yem olduğu için, inekler gün (ya da gece) boyunca istedikleri saatte yiyebilirler. Bunun da daha yüksek yem verimliliği, daha iyi rumen sağlığı ve rekabette düşüş gibi belirgin avantajları vardır. Ek olarak, stresin azalması hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlar. Sonuç olarak, tankınızda daha fazla süt ya da daha yüksek bir et üretimi sağlanır.

Lely ile yemleme

Verimli yemleme, ineklerin sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Doğru rasyonu doğru miktarlarda karıştırmak ve bunları doğru zamanda sunmak; bilgi, anlayış ve zaman gerektirir. Otomatik yemleme ürünlerimiz bu görevi üstlenir ve olağanüstü şekilde verimlidir. Zamandan tasarruf etmenizi ve doğru yemi doğru zamanda sunmanızı sağlar.

Top