placeholder content

Yem itme sıklığının arttırılması, gündüz ve gece boyunca sık sık yem tüketimini uyarır, bu da ineklerinizin yem alımının artmasına neden olur. Bu sadece hayvan sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratmaz, aynı zamanda doğurganlığı, üretimi ve finansal sonuçlarınızı da iyileştirir.

Sık yem itmenin faydaları

Sağlıklı bir inek, günde 10 ila 14 öğün taze yem yiyen verimli bir inektir. Bu nedenle, yem yolunda her zaman yem bulunması çok önemlidir. Bu, ideal ve sabit pH seviyesi ve yemin daha verimli bir şekilde kullanımını sağlar.

İnekler gün boyunca yeme düzenli erişim sağlayamazsa, hızlı bir şekilde fermente olan yemin fazla miktarda alımı, hayvanların pH seviyelerinde aşırı düşüşe neden olur. Bu, subklinik rumen asidozuna ve dolayısıyla rumen duvarının hasar görmesine neden olur. Ayrıca, öğütülmemiş lifleri mayalayan bakteriler düşük pH seviyesinde etkisiz olduğundan, yem rumeni çok hızlı bir şekilde geçer. 

Düzenli ve sık yem itme, ineklerinizin sağlığını korumak açısından önemlidir. Yem yoluna daha sık gelmeye ve rumenlerini tekrar doldurmaya teşvik eder.

En ideal yem alımı ve sürekli bulunabilirlik

Taze yem, ineklerin yem yoluna gelmesi için en iyi motivasyon unsurudur. Bir yem karma makinası kullandığınızda, günde iki ila üç kez yemlemek, sarf ettiğiniz işin miktarı ile en ideal yem alımı arasında en ideal dengeyi kurar. Aynı zamanda, hayvanlarınızın yeme sürekli erişimini sağlamak için günde altı ila sekiz kez yemi itmeniz gerekir.

Ön bacaklarda ve boyunda daha az basınç

Sık yem itmenin tırnak sağlığına olumlu bir etkisi olur. Yem, tüm inekler için tam anlamıyla erişilebilir olduğundan, artık yeme ulaşmak için çaba sarf etmeleri gerekmez. Bu, ön tırnaklar ve boyunları üzerindeki basıncı azaltır.

Yem tedariği sınırlı olduğunda, pasif inekler genellikle uzaklaştırılır ve bu da tırnaklarına fazladan baskı uygulayan keskin dönüşler yapmalarına neden olur. Bu, tırnaklarla ilgili sorunlara yol açar.

Daha az stres

Yem sınırlı veya erişilmesi zor olduğunda, stres ve saldırganlık görülür. Pasif inekler her zaman, baskın inekler yem yemelerini bitirene kadar beklemek zorunda kalacaktır. Hızlı ve daha az miktarda besleneceklerdir. Yeterli ve lezzetli yem her zaman mevcut olursa, stres de büyük ölçüde azalır.

Daha az artık yem

Yem düzenli olarak itildiğinde ve her zaman erişilebilir olduğunda, inekler her şeyi yemeye teşvik edildiğinden yem seçmek neredeyse imkansızdır. Bu, daha az artık yem kalmasını sağlar.

Günde altı ila sekiz kez yem itme, iki ila üç kez yem itmeye kıyasla artık yem miktarını yaklaşık %50 oranında azaltır.

Lely ile yemleme

Verimli yemleme, ineklerin sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Doğru rasyonu doğru miktarlarda karıştırmak ve bunları doğru zamanda sunmak; bilgi, anlayış ve zaman gerektirir. Otomatik yemleme ürünlerimiz bu görevi üstlenir ve olağanüstü şekilde verimlidir. Zamandan tasarruf etmenizi ve doğru yemi doğru zamanda sunmanızı sağlar.

Top