De agrarische sector is een dynamische sector met een cruciale rol om de groeiende wereldbevolking te kunnen en blijven voeden. In de dagelijkse dynamiek van melkveehouders over de hele wereld draait het om het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Elke veehouder kiest daarin de oplossing die past bij het bedrijf; innovatief, economisch gedreven, optimalisatie of gedreven door sociale wensen met meer tijd en ruimte voor familie en vrienden.

Daarin staat hij niet alleen in het nemen van beslissingen. Omringd door adviseurs stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting. Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Onze samenwerking

Voor gerichte ondersteuning en advies

Farm Management Support

De partner voor optimalisatie van bedrijf en resultaten

Sturen op optimale resultaten is belangrijk voor bedrijfscontinuïteit. Daarom adviseren we, proactief en reactief, om bedrijfsresultaten te optimaliseren. Hierbij kijken we naar het volledige plaatje: van voeren tot melken. Zo helpen we een duurzame, winstgevende en aangename toekomst te realiseren.

Dairy XL

De partner voor melkveebedrijven vanaf 500 koeien

Dairy XL is er voor de wereldwijde begeleiding van grotere (nieuwe) melkveebedrijven die willen automatiseren of groeien. Door mens, dier en technologie aan elkaar te koppelen, helpen we de hoogstmogelijke kwaliteit en kwantiteit melk te produceren op de meest efficiënte manier.

Lely Consumables

Voor optimale hygiëne en melkkwaliteit

Bij Lely Consumables koop je eenvoudig en snel de juiste reinigings- en onderhoudsproducten voor schone en efficiënt werkende stalapparatuur, een hygiënische stal en de juiste koeverzorging. Ook zijn de originele slijtonderdelen voor de Lely Astronaut en Lely Discovery verkrijgbaar.

Lely Finance

Flexibiliteit en ruimte om te groeien

Vergroot de ruimte om te investeren in je toekomst met een passende financiering. Lely Finance is een ervaren partner die diverse financieringsmogelijkheden biedt passend bij je specifieke wensen en behoeften. Wat je ook kiest, we ondersteunen je in het bereiken van je doelen.

Lely Horizon

De juiste beslissingen nemen met de juiste informatie

Snel de juiste beslissingen nemen om bedrijfsresultaten te verbeteren met realtime inzicht. Het Lely Horizon managementsysteem koppelt gegevens uit de stal en zet die om in bruikbare informatie over bedrijfsprocessen en koegezondheid. Zo stuur je direct bij wanneer en waar dat nodig is.

Jouw Lely Center

24/7 lokale ondersteuning en expertise

Om onze klanten optimaal te kunnen ondersteunen hebben we een wereldwijd distributienetwerk: de Lely Centers. Deze lokale ondernemers richten zich exclusief op het Lely concept en daarbij advies, onderhoud en verkoop.

Betrouwbaarheid en zekerheid

Al decennialang delen klanten in meer dan 60 landen hun strategische en operationele vraagstukken met ons. Wij zijn er trots op dat we hen mogen helpen in de bedrijfsvoering. Door ons pakket van services en onze lange ervaring met werken in de agrarische sector, zien zij ons als een betrouwbare partner.

Die ondersteuning gaat ook achter de schermen verder. Iedere dag werkt een groot team van specialisten lokaal en internationaal aan het verbeteren van ons aanbod, zowel in producten als in diensten. Alles om de melkveehouder te ondersteunen in slim en vernieuwend bedrijfsmanagement. Hoe die ondersteuning eruit ziet, is per definitie de keuze van de ondernemer zelf.

Lange termijn

Onze klanten benaderen wij altijd vanuit hun perspectief naar de toekomst: waar wil je over 10 jaar staan en met welke keuzes bereiken we samen dit doel? Automatiseren van het bedrijf gaat om meer dan alleen het plaatsen van een melk- of voerrobot. Het gaat om keuzes die doorwerken in de gehele bedrijfsvoering. Is het verstandig om eerst het voeren te automatiseren of liggen de kansen bij het melken? Naarmate we langer met onze klanten samenwerken, worden de rendementen van de adviezen alleen maar hoger, omdat je elkaar kent. 

Veehouders zijn er voor ons allemaal; wij zijn er voor de veehouders. Vandaag en morgen.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen, die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen. 

Top