Steevast is de familie Geerardyn terug te vinden in de top 25 van de Vlaamse robotmelkers met het hoogste EJR. De gemiddelde jaarproductie is ruim 12.000 kilogram melk per koe. De veehouders hebben deze topproductie weten te behalen met gestage groei. Nu het bedrijf in balans is, blijft de focus op optimalisatie.

Op het erf van de familie Geerardyn is de ontwikkeling van het bedrijf goed te herkennen aan de gebouwen. De grote strohokken waar de droge koeien in kleine koppeltjes staan, herinneren nog aan de vleesveetak in afbouw. De ruim opgezette melkveestal met zandligboxen uit 2020 geeft duidelijk aan waar de interesse van de familie ligt, bij het melkvee. Met gemiddeld 38,5 kilogram melk per koe en 4,84% vet en 3,44% eiwit is de familie Geerardyn terug te vinden in de top 25 best presenterende bedrijven met een automatisch melksysteem in Vlaanderen. “Ons doel ligt op 3 kilogram vet en eiwit per koe per dag en dat realiseren we nagenoeg”, vertelt Frederik zichtbaar trots. 

De melkveestapel is in de afgelopen jaren gegroeid naar 200 melkkoeien en worden gemolken door drie melkrobots. In de melkveestal draaien sinds 2020 twee Astronaut A5 melkrobots. In de oudere melkveestal draait een Astronaut A3 Next uit 2011; een tastbare herinnering aan de ontwikkeling van het bedrijf waar het streven heeft gelegen op gestage groei en vooruitgang van foktechnische prestaties. “We zijn begonnen met 35 koeien op deze locatie in 2002”, vertelt Frederik Geerardyn, die overigens naast zijn werkzaamheden op het melkveebedrijf al 18 jaar de fokkerijorganisatie Semex vertegenwoordigt in West-Vlaanderen. “We wilden het bedrijf verder ontwikkelen. Elk jaar molken we wat extra koeien en tegen 2011 hadden we 75-80 koeien aan de melk, maar de melkstal liep tegen capaciteitsgrenzen aan. We hebben er toen voor gekozen om een Astronaut A3 Next te plaatsen en daarnaast de melkstal te blijven gebruiken.” Stéphanie vult aan: “Zo konden we gestaag blijven doorgroeien zonder grote investeringen te doen. Qua arbeid paste het ook mooi. De probleemgevallen en laagproductieve dieren molken we in de melkstal. Daardoor hadden we bij de robotgroep maar een halfuur per dag werk.”

tekst

A3 en A5 op één bedrijf

Het liep zelfs zo mooi dat de veestapel in de jaren erna weer verder groeide en al snel liepen er 50-60 koeien in de melkstalgroep naast een volzette melkrobot. De melkveestapel van Frederik’s vader, na diens pensionering, werd overgenomen, daarom kwam er een flinke uitbreiding in bedrijfsgebouwen aan de orde. Frederik en Stéphanie hadden inmiddels veel ervaring met automatisch melken en met de nieuwbouw kon de melkstal er definitief uit. Voortaan worden de koeien gemolken door de Astronaut A3 Next en twee Astronaut A5 melkrobots. 

De veehouders hebben ook een groei bij Lely ervaren, de techniek en de begeleiding is doorontwikkeld. “In vergelijking met de aanschaf van de A3 Next is Lely als bedrijf veel meer betrokken. Ze denken mee met de inrichting en passen de robots aan aan onze specifieke huisvestingswensen”, vertelt Stéphanie. Frederik geeft als voorbeeld: “Ons uitgangspunt is zand in de ligboxen geweest. Dat is voor de koe het meest comfortabel. Lely kwam vervolgens met kettinkjes aan de bekers in plaats van koordjes, omdat koordjes in combinatie met zand in de boxen sneller slijten.” Stéphanie noemt een ander voorbeeld: “Onze robots in de nieuwe stal staan in een kop-kop opstelling met een centrale gang waar een Grazeway, selectie box, staat. Onze koeien gaan niet naar buiten, maar dit is een praktische manier om koeien na het separeren nog een keer te kunnen splitsen. Je kunt echt merken dat Lely als bedrijf is gegroeid in het meedenken in praktische oplossingen.”

tekst

Qua techniek zien Frederik en Stéphanie ook vooruitgang. Zo is de A5 veel toegankelijker voor onderhoud en reiniging, maar qua prestaties zien de veehouders niet veel verschillen tussen beide robots. Er zit geen verschil in het aantal bezoeken aan de robots. “De Astronaut A3 Next mag er zeker nog zijn”, concludeert Stéphanie. Frederik: “De meerwaarde van nieuwe technieken zit vooral in de ondersteuning. Zo hebben we met de aanschaf van de Astronaut A5 gekozen voor responders met vreetmonitoring, herkauwactiviteit en tochtdetectie. We krijgen alle gezondheidsinformatie en eventuele tochtigheden in Horizon te zien. Dat geeft ons mooie inzichten.” Over de mogelijkheden tot analyse binnen Horizon zijn de veehouders te spreken. Frederik: ‘’Nu alle dieren automatisch worden gemolken komt alle informatie op één platform binnen en kunnen we er dus makkelijk mee aan de slag.” 

Naast de melkrobots hebben de veehouders een Juno, die regelmatig zijn rondjes maakt om het voer aan te schuiven. Dat is zeker een plus op de voeropname, hebben de veehouders ervaren. Ook de Discovery mestrobot draagt bij aan een hygiënische bedrijfsvoering. 

Met de huidige veestapel en de combinatie melkvee en akkerbouw is het bedrijf mooi in balans, ook qua arbeid. Groeiplannen zijn er niet meer. “Al heb ik wel de stille wens om ooit nog een keer een opstartgroep te maken”, verklapt Frederik. “De verse dieren in een aparte groep die je dan nog wat harder kunt voeren geeft resultaatsverbetering. Daar ben ik van overtuigd.”

Bedrijfsgegevens

In Kemmel (West-Vlaanderen) ligt het bedrijf van de familie Geerardyn. Stéphanie (42) en Frederik (44) melken samen met hun dochters Hylke (18) en Hanne (16) en zoon Lars (11) 200 koeien en hebben ze 200 stuks jongvee. De gemiddelde jaarproductie is ruim 12.000 kilogram melk per koe. Naast de melkveetak is er nog een kleine vleesveetak en een akkerbouwtak. Naast gras en maïs teelt de familie Geerardyn gerst, aardappelen en luzerne. 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top