Lely Data Charter

Het Lely Data Charter is speciaal ontwikkeld voor u als klant van Lely. We hebben dit gemaakt om uit te leggen hoe we uw belangen behartigen met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verbeteren, analyseren, rapporteren en delen van gegevens die worden gegenereerd tijdens het gebruik van producten van Lely. Op de uitvoering van het Lely Data Charter zijn de bestuurregels van toepassing (zie Bijlage 1). De relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van gegevens via Lely Horizon, zijn opgenomen in de Gebruikersovereenkomst van Lely Horizon tussen u en Lely.

Onze beloften

Het Lely Data Charter is gebaseerd op de volgende beloften:

 1. Privacy, beveiliging en veiligheid
  Lely respecteert de privacy van haar klanten en partners. Daarnaast waarborgen we de veiligheid van gegevens door het toepassen van algemeen geaccepteerde standaarden voor gegevensbeveiliging. De community van Lely, bestaande uit veehouders en andere belanghebbenden, is internationaal. Dit betekent dat we rekening houden met alle relevante wetten en regelgevingen inzake opslag, toegankelijkheid en gebruik van gegevens in alle rechtsgebieden ter wereld waar onze veehouders en andere belanghebbenden actief zijn. Lely voldoet volledig aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgevingen inzake de privacy van gegevens. In geval van verlies van persoonsgegevens wordt dit onmiddellijk door Lely gemeld bij de desbetreffende privacy autoriteit.
   
 2. Beheer
  U beheert uw gegevens. Voor elke gegevensverbinding met derden, die u op elk gewenst moment mag verbreken, wordt u daarom altijd expliciet om toestemming gevraagd. Dit geldt niet wanneer het onze primaire doelstelling betreft, zoals hieronder beschreven, of als we wettelijk verplicht zijn de gegevens te delen. Wanneer u besluit een deel van uw gegevens te delen met derden, wordt bij het geven van uw toestemming duidelijk gemaakt voor welk doel de gegevens kunnen worden gebruikt.
   
 3. Transparantie en ondersteuning bij beslissingen
  We willen u helpen inzien waarom en hoe ons gebruik van gegevens voordelig voor u is en we willen leren hoe we u het beste kunnen ondersteunen met gegevensanalyse en -rapportage.
  a. Transparantie: we willen dat u onze gegevensoplossingen en ons gegevensbeleid begrijpt en zijn daarom transparant en proactief ten aanzien van ons gegevensbeleid en onze gegevenspartner
  b. Ondersteuning bij beslissingen: we willen u zo effectief mogelijk ondersteunen met gegevensanalyse en -rapportage, zodat u nu en in de toekomst van het gegevensgebruik profiteert.
   
 4. Waarde
  Lely investeert voortdurend in betekenisvolle services op basis van gegevens. Met behulp van deze gegevens kunnen we verbeteringen in producten en services van Lely sneller doorvoeren.

Doel van gegevensverzameling

Als onze klant hebt u de volledige controle over het gebruik van (specifieke delen van) uw gegevens, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd weet met welke partijen uw gegevens worden gedeeld. In bepaalde gevallen gebruikt Lely gegevenssets voor innovatie- of benchmarkingdoeleinden om de belangen van al onze klanten optimaal te behartigen. Het kan daarbij gaan om de ontwikkeling van nieuwe producten en services, het vergaren van inzicht om bedrijfsmanagement efficiënter te maken of het afstemmen van Lely-serviceniveaus op specifieke behoeften van onze klanten.

Specifiek gebruiken we gegevens voor het volgende primaire doel:

 • We streven ernaar u de services te blijven bieden die we contractueel hebben toegezegd en consumentenproducten en -services volledig operationeel te houden.
 • We gebruiken gegevens om inzichten te krijgen die u helpen uw hardware en managementsoftware van Lely optimaal te gebruiken. Op basis van deze inzichten kunnen we in onze managementsoftware functies ontwikkelen waarmee u als veehouder uw bedrijf efficiënter kunt runnen.
 • Daarnaast gebruiken we de inzichten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe en verbeterde systemen en landbouwapparaten. Zo dragen we bij aan een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de melkveehouderij. Onderzoek en ontwikkeling kan door onszelf worden uitgevoerd of in samenwerking met derden. We delen geen gegevens met derden voor andere doeleinden dan onderzoek en ontwikkeling, behalve als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Bijlage 1. Bestuursregels voor gegevensbeheer

Elke klant of betrokken partij kan er zeker van zijn dat we zijn of haar gegevens alleen verwerken als de klant daadwerkelijk gebruikmaakt van het Lely-platform voor bedrijfsmanagement waarop de gegevens zijn opgeslagen en dat de services genereert en levert.   Daarbij gelden de volgende specifieke bestuursregels:

 • Individuele prestaties van een veehouder of een partij ("klant") worden niet vergeleken met de prestaties van anderen, behalve als de klant daarvoor toestemming geeft of in het kader van een benchmark waarvoor geanonimiseerde gegevens worden gebruikt.
 • Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant delen we zijn of haar gegevens niet met derden, behalve voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden of waar we daar wettelijk toe zijn verplicht.
 • Klanten kunnen op elk gewenst moment hun toestemming voor het gebruik van gegevens voor enig ander doeleinde dan ons primaire doeleinde intrekken.
 • Als we ons niet aan deze regels houden, kunnen klanten ons aansprakelijk stellen. U kunt daartoe de klachtenprocedure in gang zetten door schriftelijk bericht te sturen aan dataservicedesk@lely.com. Uw klacht wordt altijd onderzocht en we reageren erop binnen één werkweek.
 • We werken dit document mogelijk van tijd tot tijd bij om ons Data Charter te verbeteren. We publiceren het bijgewerkte Lely Data Charter dan op onze website www.lely.com en delen het rechtstreeks met onze klanten via hun Horizon-apparaten.
Top