Hogere melkproductie met een Lely Astronaut

De resultaten van het MPR - onderzoek 2023 laten zien dat koeien die zich laten melken door een Astronaut melkrobot gemiddeld 5,9% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 12,5% meer in vergelijking met melkstallen. Ook zien we dat melkveehouders met een Astronaut melkrobot gemiddeld een hogere levensproductie bij afvoer realiseren. 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd en gebaseerd op de MPR-jaarstatistieken van 2023 van ruim 100.000 koeien van ruim 1400 melkveebedrijven in Vlaanderen. In het onderzoek zijn de gemiddelde resultaten van melkveebedrijven met een Lely Astronaut melkrobot vergeleken met twee andere groepen; bedrijven met een ander merk automatisch melksysteem en bedrijven die melken met een melkstal. Bekijk alle details in de grafieken hieronder.  

Melkproductie

€518 meer melkopbrengst per koe per jaar t.o.v. melkstallen

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely - Overig melkrobots*

Lely - Melkstallen*

Melk per jaar (kg) 10.106 9.544 8.987 + 5,9% + 12,5%
Melk per dag (kg) 27,69 26,15 24,62    
Vet (%) 4,2 4,2 4,36    
Eiwit (%) 3,5 3,51 3,52    
Vet (kg) 423 399 390    
Eiwit (kg) 353 335 317    
Totaal vet en eiwit (kg) 776 734 707 + 5,7% + 9,8%
Melkopbrengst per koe per jaar ** € 4.675 € 4.415 € 4.157 + € 260 + € 518

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs €0,463 per kg melk (gemiddelde 2023)

Hogere melkopbrengst met melkrobots
Melkveehouders met een Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere melkopbrengst. Bij 100 koeien en €0,463 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen €26.000 en €51.800 ten opzichte van melkstallen.

Vet- en eiwitproductie

9,8% meer kilogrammen vet en eiwit ten opzichte van melkstallen
De vet- en eiwitpercentages van de koeien die zijn gemolken in de Lely Astronaut zijn nauwelijks lager dan die van koeien die met andere systemen zijn gemolken. In combinatie met de hogere melkproductie, levert dat substantieel meer kilogrammen vet en eiwit op. Het totaal aantal kilo vet en eiwit is 5,7% hoger ten opzichte van het gemiddelde van melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 9,8% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Levensproductie

Gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely - Overig melkrobots*

Lely - Melkstallen*

Levensproductie bij afvoer (kg) 29.796 26.278 27.414 + 13,4% + 8,7%
Leeftijd bij afvoer (jaar.maanden) 5.03 5.03 5.04    
Productie per lactatiedag (kg) 31,70 30,20 28,15    
Productie per levensdag (kg) 15,39 13,32 13,60 + 15,6% + 13,1%
Afvoer (%) 25,2% 27,0% 25,3%    
Melkopbrengst per koe** € 13.784 € 12.156 € 12.682 + € 1.627 + € 1.102

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs €0,463 per kg melk (gemiddelde 2023)

Hogere levensproductie, vergelijkbare levensduur
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en produceren meer melk per dag. De levensproductie van alle koeien zit in een lift, maar de koeien gemolken op een bedrijf met een Astronaut melkrobot scoren het hoogst op dit kengetal. Ze produceren per levensdag gemiddeld 15,6% meer melk dan koeien gemolken met een ander merk melkrobot en zelfs 13,1% meer dan koeien gemolken in een melkstal. Koeien gemolken in melkrobots hebben nauwelijks een kortere levensduur, de gemiddelde leeftijd bij afvoer is slechts een maand lager (5.03) dan van koeien gemolken in een melkstal (5.04). 

Vruchtbaarheid

Ondanks een hogere melkproductie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Tussenkalftijd (dagen)

394

396

395

Aantal inseminaties per kalf

1,94

1,98

1,82

Bron: MPR-jaarstatistieken 2023.

  • Gebaseerd op gegevens van ruim 100.000 koeien van ruim 1400 bedrijven in Vlaanderen.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2023.
  • Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Slim melken met Lely

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top