Content

Klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en een veeleisende maatschappij hebben overal ter wereld noodgedwongen geleid tot nieuwe perspectieven op het beheer van levensvatbare melkveebedrijven in de toekomst. Melkveehouders worden daarnaast geconfronteerd met een afname in de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en een leveringsketen waarin de kostendruk steeds hoger wordt.

Grote melkveebedrijven hebben te maken met al deze uitdagingen en meer. Naarmate bedrijven groeien, gaat het steeds minder om het dupliceren van processen, harder werken of opschalen. Wat ertoe doet is een efficiënt gebruik van steeds schaarser wordende middelen, behoud van gekwalificeerde medewerkers en compliance met regelgeving.

Contact opnemen met Dairy XL

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Onze oplossingen voor grote melkveebedrijven

Het runnen van een groot melkveebedrijf betekent het hoofd bieden aan uitdagingen zoals waarde toevoegen aan de melk, efficiënt beheren van drijfmest en voedingsstoffen en, niet in de laatste plaats, waarborgen van blijvende maatschappelijke acceptatie van onze industrie en onze veranderende methoden.

Met automatisering en technologie in uw bedrijf, kunt u de hoeveelheid repetitief werk aanzienlijk beperken en profiteren van een kleiner, maar vaardiger personeelsbestand. Daarbij neemt het dierenwelzijn toe als u bij de inrichting van de stal uw koeien centraal stelt en u ze een omgeving biedt die hun genetisch potentieel maximaliseert.

Cohesie biedt resultaat

In een omgeving waarin koeien, technologie en mensen samenwerken, heeft iedereen de ruimte om uit te blinken en tot betere resultaten te komen. Wanneer koeien en technologie samen de melkveehouder ondersteunen, komt er tijd vrij voor andere routines en de juiste beslissingen te nemen. De aard van het werk verschuift dan van repetitieve taken naar een gerichte focus op alleen de koeien die aandacht nodig hebben.

Download de Dairy XL automatisch melken flyer

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF
DXL21009 DXL Website update 2021-Rebus farm location8_NL.jpg

De digitale melkveehouderij

Bij de ontwikkeling van ons managementsysteem Lely Horizon hebben we gebruik gemaakt van onze jarenlange ervaring en leidende positie in de automatisering voor melkveehouderij. Op een modern melkveebedrijf worden tal van gegevens over het bedrijf gegenereerd. Het gaat om gegevens over de gezondheid van individuele koeien, productie, voer, personeel, financiën, leveranciers, etc. Een digitaal managementsysteem met krachtige algoritmen is onmisbaar om deze gegevens te analyseren, en om te zetten in bruikbare managementinformatie die helpt bij het dagelijks management en het maken van strategische keuzes.

Lely Dairy XL

Specialisten in de automatisering van grote melkveebedrijven

Het verschil tussen middelgrote en grote melkveebedrijven uit zich niet alleen in getallen en hoeveelheden, maar is ook zichtbaar op het gebied van personeelsbeheer, koegezondheid en logistiek. Met meer dan 30 jaar ervaring in automatisering in de melkveehouderij is Lely vertrouwd met de specifieke kenmerken en uitdagingen van grotere melkveebedrijven en kunnen we voor elke situatie oplossingen aanbieden.

Lely Dairy XL bestaat uit een team van specialisten dat zich wereldwijd bezighoudt met het delen van kennis en heeft veel ervaring op het gebied van inrichting en beheer van grote melkveebedrijven. Het team ondersteunt en traint lokale Lely-organisaties en kan, waar nodig, assistentie verlenen dankzij het directe contact met klanten. Uiteraard staan de doelen van de klant continue centraal en wordt rekening gehouden met het totaalplaatje.

Contact opnemen met Dairy XL

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Red Cow Community

Grote melkveebedrijven verbinden

Grote melkveebedrijven overal ter wereld worden geconfronteerd met de uitdaging om een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen zonder de maatschappelijke steun te verliezen. Dankzij de Red Cow Community, een partnerschap gebaseerd op inspireren, verbinden en netwerken, krijgen onze Dairy XL-klanten meer inzicht in hoe ze hun bedrijfsresultaten kunnen verbeteren door afscheid te nemen van bestaande structuren.

Ervaringen van Dairy XL-gebruikers wereldwijd

Verhalen van onze klanten

Blyth Farm, Peeblesshire, Schotland 10 x Lely Astronaut automatisch melksysteem

‘Colin Laird van Blythbridge Holsteins evalueert de eerste 18 maanden van zijn samenwerking met Lely. Sinds hij in 2019 acht Astronaut A5-melkrobots installeerde in zijn nieuwe stal is zijn melkopbrengst met 17% gestegen en doet hij hetzelfde werk met minder mensen. In 2021 zijn er in het bestaande gebouw nog twee melkrobots geïnstalleerd..’

Bekijk de hele video Download de case studie
Homestead Dairy, Plymouth, VS 36 x Lely Astronaut melksysteem

‘Toen Brian en Jill Houin besloten het Homestead-familiebedrijf over te nemen, realiseerden ze zich dat ze hun werkwijze moesten aanpassen om efficiënter te kunnen werken. Voor het melken van de 2200 koeien in hun nieuwe gebouwen (geopend in 2017) kozen ze voor het melksysteem van Lely. “Het is de toekomst van de melkveehouderij en de enige manier om een melkveebedrijf te runnen.’

Bekijk de hele video
Vallensgård, Ljusdal, Zweden Van 16 naar meer dan 1000 koeien

‘Als ondernemer is Jan-Erik Hansson altijd op zoek naar mogelijkheden die hem verder brengen. Hij koos op het nippertje voor het melksysteem van Lely, omdat hij zich realiseerde dat hij nooit genoeg personeel zou vinden voor een carrousel met 60 plekken.’

Bekijk de hele video
Agrargesellschaft Greisheim, Ilmtal, Duitsland Een elegante oplossing

‘Rainer Ackermann bezocht verschillende bedrijven en koos daarna voor Lely vanwege onze ervaring en de manier waarop de koeien in de stal worden gehouden. “Het is een elegantere oplossing dan een draaistal”. Het viel hem ook op dat jongeren deze manier van werken veel prettiger vinden.’

Bekijk de hele video

Andere klanten zijn ook geïnteresseerd in

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top