Lely presenteert visie Boerderij van de Toekomst 2035

Hoe kan innovatie bijdragen aan de grote uitdagingen van de agrarische sector?

Maassluis, 6 juni 2023 – In het kader van het 75-jarig jubileum presenteerde Lely, marktleider in robots voor de melkveehouderij, vandaag de nieuwe visie op de Boerderij van de Toekomst. Door de groeiende wereldbevolking moeten er verstandige keuzes gemaakt worden voor de voedselproductie. Voorzichtige inschattingen laten zien dat de vraag naar voedsel de komende 30 jaar met 70% toeneemt. Hoe innovatie kan bijdragen aan de grote uitdagingen van de melkveehouderij, laat Lely zien aan de hand van 5 thema’s die centraal staan in de Boerderij van de Toekomst.

6 juni 2023

Pers

content

Nederlands familiebedrijf uit Maassluis groeit in 75 jaar uit tot wereldmarktleider in robots voor de melkveehouderij.

De consument, de politiek, de media, milieu en dierenorganisaties roepen steeds harder dat voedselproductie anders moet. Lely kan en wil bijdragen aan deze verandering. Voor de boerderij van de toekomst, gericht op 2035, staan de volgende innovatiethema’s centraal:

  • Milieu-impact van de melkveehouderij verkleinen – niet alleen stikstofemissie, maar ook methaanuitstoot, waterkwaliteit, bodemgezondheid en biodiversiteit;  
  • winstgevendheid van de boer vergroten – in sommige landen waar Lely actief is, is de winstgevendheid van boeren heel laag of zelfs nul, dit moet anders;
  • boer en consument dichterbij elkaar brengen – van wederzijds begrip tot de fysieke afstand en de traceerbaarheid van het product;
  • diergezondheid nog verder verbeteren – een omgeving voor koeien, kalfjes en jongvee waarin hun natuurlijke gedrag en behoeftes gestimuleerd worden;
  • productie van duurzame en voedingsrijke zuivelproducten – die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en duurzaamheidsnormen.

Melkveehouders nog verder helpen met innovaties

André van Troost, CEO: “Als beschermers van voedselproductie hebben melkveehouders wereldwijd de afgelopen decennia al ontzettend veel gedaan om duurzamer te produceren met oog voor hun dieren en de planeet. Ook zij – en wij – horen de roep vanuit de maatschappij en we zien het als een logische stap om melkveehouders nog verder te helpen door doelgericht te innoveren op bovenstaande thema’s. Uiteindelijk is er maar een ding belangrijk: boeren moeten hun ‘license to produce’ behouden, want wij hebben hen nodig voor ons voedsel. Nu en in de toekomst.”

Nieuwe innovaties voor de Boerderij van de Toekomst

Recente innovaties zoals de Lely Sphere, Lely Orbiter en Lely Exos passen heel goed in bovenstaande visie en zijn een voorproefje van het type innovaties die te verwachten zijn. Lely investeert gemiddeld 7% van de omzet in innovatie-ontwikkeling, een proces dat zo’n 7-10 jaar duurt. In de komende jaren komen nieuwe innovaties op de markt die de Boerderij van de Toekomst verder vormgeven.

Farm of the Future - still.jpg

75 jaar Lely: innovatie als katalysator voor verandering

Wat begon met een goed idee om het leven van de boer makkelijker te maken, bedacht door twee broers in Maassluis in 1948, is 75 jaar later uitgegroeid tot een familiebedrijf met wereldwijd ruim 2.300 medewerkers, marktleider in robots voor de agrarische sector. Met tal van innovaties die zorgen voor een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de melkveehouderij. Deze robots worden gebruikt in meer dan vijftig landen. Vandaag de dag worden er ruim 2,5 miljoen koeien gemolken met 42.000 melkrobots, en staan er ongeveer 75.000 robots verspreid over de hele wereld.

 

Top