Veebedrijf Koepon te Feerwerd is van driemaal daags melken in de melkstal overgestapt naar automatisch melken met zes Lely Astronaut A5 melkrobots in 2022. Het bedrijf is opgestart met zo’n 350 koeien aan de melk en had hoge verwachtingen. Vanuit hun ervaring met de Astronaut A5 op de buitenlandse Koepon veebedrijven, zagen ze dat het mogelijk was om meer melk te produceren dan dat ze al deden met driemaal daags melken. De stal werd aangepast zodat de zes robots in het midden konden worden geplaatst met centraal in het midden het stro-hok en separatieruimte. De ene kant van de stal werd toebedeeld aan de jonge melkkoeien (1e en 2e lactatie) en de andere kant van de stal was voor de oudere groep melkkoeien (3e lactatie of meer). De opstart was op 8 november 2022. Na een paar maanden was er al een duidelijke verbetering zichtbaar. De melkproductie steeg met bijna 1.000 kg melk op jaarbasis. Daarnaast werden de gehaltes ook beter en het celgetal daalde. Na een jaar robot melken met Lely is Veebedrijf Koepon tot de conclusie gekomen dat er fors meer melk in de tank zit, namelijk zo’n 1.600 kg melk op jaarbasis per koe extra. Per robotunit (6 stuks) wordt er momenteel gemiddeld 2.550 kg melk geproduceerd. Eind dit jaar zal Veebedrijf Koepon ruim 5 miljoen kg melk afgeleverd hebben aan Royal A-ware.

Waar zit het geheim? Marcel Rijkers (bedrijfsleider Koepon): “Het is natuurlijk altijd een combinatie van factoren wat maakt dat het zo’n succes is. We kunnen nu individueel koeien melken. Er zijn vaarzen die veel melk willen geven, die kunnen nu vaker naar de robot én kunnen we ook belonen en stimuleren met meer brok in de robot. Dit kunnen we koe-specifiek instellen. Die mogelijkheid hadden we niet met traditioneel melken.” De Juno automatische voerschuif stimuleert de loop op de robot door zo’n tien keer per etmaal het voer aan te schuiven. Zelf voert het team van Koepon tweemaal per dag een PMR-rantsoen. Zo blijft het voer zo fris en smakelijk mogelijk en biedt het de koeien allemaal de kans om naar het voerhek te komen. Verder wordt er dagelijks nog zo’n 2.000 kg brok in de melkrobots gevoerd

Het team van Koepon heeft een duidelijke taakverdeling. Er is daarom ook voldoende focus op de melkrobots én de koeien. Iedere dag zijn er twee vaste rondes waarbij er koeien gehaald worden: tussen 07.00-09.00 uur en 19.00-20.30 uur. Gemiddeld worden er twee koeien per robot opgehaald, totaal ongeveer twaalf koeien. Om dit proces, tussen zo’n 370 koeien, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maken ze gebruik van CowLocator. Een Nedap-systeem dat werkt in een driehoeksverhouding: schotelantennes in de stal, responders en de app. De app weergeeft de exacte locatie van de koe en daarom hoeft de veehouder niet meer te zoeken. Al met al is het team van Koepon heel tevreden met de omschakeling naar automatisch melken. Marcel Rijkers vertelt: “Het is boven verwachting goed gegaan. We ervaren minder fysieke arbeid en hebben nog meer oog voor de koeien. Daarnaast zijn de koeien rustiger en relaxter. Ze hebben de tijd om gemolken te worden, te herkauwen en te rusten. En daarnaast zijn zowel de liters als eiwit gestegen. Geweldig, toch?”

3x daags melken - november 2022
350 melkkoeien
35 kg melk per koe per dag
10.700 kg melk per koe per jaar
4,38% vet
3,41% eiwit
260 celgetal
7,5 VAK
4.400.000 kg melk per jaar
590.000 per VAK
BSK 54

Robotmelken voorjaar 2023
360 melkkoeien
38 kg melk per koe per dag
11.500 kg melk per koe per jaar
4,40% vet
3,60% eiwit
210 celgetal
6,5 VAK
meer melk
minder arbeidskrachten
BSK 59

Robotmelken december 2023
375 melkkoeien
41 kg melk per koe per dag
12.300 kg melk per koe per jaar
4,37% vet
3,55% eiwit
160 celgetal
6 VAK
5.000.000 kg melk per jaar
830.000 per VAK
BSK 64

 

 

Foto's en video's van dit project

Top