Nieuws & evenementen

12 July 2016

Nieuws

Lely Vector voert probleemloos ronde balen

De Lely Vector is een automatisch voersysteem dat goed overweg kan met het voeren vanuit ronde balen. Gewikkelde ronde balen hebben bij een grote groep boeren de voorkeur voor het conserveren van gras. De kwaliteit van de kuil en de flexibiliteit van ronde balen en minder kans op broei wordt door gebruikers meestal als zeer goed ervaren. Het restvoer en een betere kwaliteit zouden die hogere kosten teniet doen. Met een traditioneel voersysteem kost het voeren van ronde balen echter relatief veel werk. Lely laat zien dat met de Lely Vector dit geen obstakel meer hoeft te zijn, en dat men uiteindelijk beter afgestemde rantsoenen en een hogere melkcapaciteit bereikt met het voeren van balen door middel van het automatische voersysteem Lely Vector.

26 July 2016

Pers

Overname van Lely Turfcare door Royal Reesink afgerond

Royal Reesink N.V. (“Royal Reesink”) en Lely Holding S.ár.l (“Lely”) hebben vandaag de overname afgerond van Lely's turfcare activiteiten door Reesink in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit de distributie van de Toro machines, die gebruikt worden voor het onderhoud van golfbanen en openbaar groen en de TYM compact tractors (VK, Ierland). Deze activiteiten genereerden een opbrengst van ongeveer € 60 miljoen in 2015, met ongeveer 125 werknemers. De omzet is in de eerste helft van 2016 gegroeid.

Top