Disclaimer

De gegevens op de website van Lely worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commercieel aanbod. Sommige producten zijn wellicht niet leverbaar in bepaalde landen; de daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Alle rechten op de gebruikte teksten, afbeeldingen, logo's, animaties, video's, geluidmateriaal, grafieken evenals hun configuratie op de internetpagina's berusten bij de Lely Groep. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd of gepubliceerd via druk, fotokopie, microfilm of welk ander proces dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lely Holding B.V.

Hoewel de content van de internetpagina's van Lely met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Lely geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade - direct of indirect - die zou kunnen ontstaan door vergissingen of omissies in de internetpagina's.

Links op de internetpagina's van Lely zijn voor het gemak van de gebruiker opgenomen. Aansprakelijkheid voor de content van de betreffende pagina's wordt echter niet aanvaard. Links naar derden dienen niet te worden beschouwd als referentie, of als instemming met de betreffende pagina's of met de door bedoelde partijen aangeboden prestaties en informatie. Uitsluitend de bezoeker is verantwoordelijk voor gebruik van een link.

Top