Flexibiliteit, keuzevrijheid en welzijn voor jezelf en de koeien met behoud van optimale productie en melk van een hoge kwaliteit. En tegelijk diervriendelijk, efficiënt werken en sturen op kosten. Dat is de dynamische werkelijkheid van iedere melkveehouder wereldwijd.

Hij kiest zelf hoe hij invulling geeft aan de dagelijkse dynamiek met daarbij focus op de bedrijfsdoelen voor de lange termijn. Samen met veearts, veevoederadviseurs en ondersteund door stalapparatuur en techniek. Al meer dan 20 jaar werken melkveehouders over de hele wereld succesvol met onze (geautomatiseerde) systemen voor op de melkveehouderij. Een efficiënte manier van werken met diergezondheid als rode draad.

Onze oplossingen

Al onze producten versterken elkaar

Melken

Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Het vereist gezonde en tevreden koeien. Het vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die passen bij jou en je bedrijfsdoel. Onze oplossingen voor automatisch melken helpen bij het nemen van de juiste beslissingen om dat doel te bereiken.

Voeren

Efficiënt voeren heeft positief effect op koegezondheid en melkproductie. De juiste bestanddelen mixen in de juiste hoeveelheid en vrijgeven op het juiste moment vereist kennis, inzicht en tijd. Onze producten voor automatisch voeren nemen deze taak over en zijn daarbij uiterst efficiënt. Tijdsbesparend en altijd het juiste voer op het juiste moment.

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Diergezondheid

Gezonde koeien zijn cruciaal voor ieder melkveebedrijf. Een gezonde kudde dieren draagt bij aan een gezond bedrijf. Zo kunnen melkveehouders zich richten op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst.

Large Farming

Achter de staldeuren is waar concurrentievermogen en verantwoordelijkheid voor melkveebedrijven begint en groeit. Lely ondersteunt deze bedrijven in hun ambities en fungeert als de verbindende factor tussen automatisering en groei. Een samenwerking die leidt naar een duurzame, winstgevende en aangename toekomst.

Bedrijfsmanagement

Onze klantgegevens worden overal in het melkveebedrijf gevonden en worden verdeeld over verschillende partijen die het bedrijf bezoeken, er leveringen uitvoeren of producten afhalen. Een digitaal ecosysteem ontstaat en krijgt vorm, waarvan de toekomstige richting wordt bepaald door de stem van onze klanten. Nieuwe sensoren, krachtige algoritmes, kunstmatige intelligentie, minicomputers; alles is verbonden.

Vrij koeverkeer en koegezondheid

Koegezondheid en –welzijn is van levensbelang voor iedere melkveehouderij. Een gezonde en stressvrije koe is een productieve koe. Dat bereik je onder meer met optimale bewegingsvrijheid voor de koeien: vrij koeverkeer. De koe bepaalt zelf wanneer ze eet, drinkt, rust of zich laat melken. Dit zorgt voor een natuurlijk ritme, stimuleert de activiteit van de koeien en leidt tot een verbeterde melkproductie.

Behalve vrij koeverkeer is ook de juiste voeding op het juiste moment, toegankelijkheid tot het voerhek en bereikbaarheid van het voer en voldoende (rust)ruimte voor iedere koe van essentieel belang voor een gezond en duurzaam leven voor de koe.

Vrij koeverkeer uitgelegd
#Koegezondheid en –welzijn is van levensbelang voor iedere melkveehouderij

Efficiënter en duurzaam werken

Al onze oplossingen voor in de stal zijn gecentreerd rondom vrij koeverkeer. Op die manier krijgen niet alleen koeien meer vrijheid. Ook de melkveehouder zelf geniet meer flexibiliteit in zijn dagindeling door efficiënter te werken met minder arbeidsinspanning.

Managementsystemen koppelen verschillende bedrijfsprocessen, zoals melken en voeren, aan elkaar. Hierdoor ontstaat actuele informatie over de dieren en is snel en efficiënt beslissingen nemen binnen handbereik.

Keuzevrijheid

In meer dan 40 landen werken melkveehouders met succes met onze systemen. Van melken tot verzorgen en voeren. Een partnership voor de lange termijn waarin de veehouder en zijn specifieke doelstellingen centraal staan. Keuzevrijheid voor de automatische systemen die het realiseren van het bedrijfsdoel ondersteunen. Geholpen door specifiek advies en technische ondersteuning tijdens het werk.

"Flexibiliteit en welzijn voor de melkveehouder en zijn koeien."

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top