De eerste koe werd in 2001 al door een Lely Astronaut gemolken bij de familie van Genugten. De vader van Marijn is altijd bij de tijd geweest wat melken betreft. Daar wilde hij altijd al een voorloper in zijn. Inmiddels heeft Marijn de Astronaut A2 na 18 jaar trouwe dienst ingeruild voor de nieuwste variant: de Astronaut A5. Deze melkt zo’n 65 koeien. 

De vader van Marijn is begonnen over een melkrobot. Toen Marijn vervolgens zelf is gaan kijken, heeft hij zoveel robots gezien dat hij er ook wel van overtuigd was dat het goed werkte. Toen hebben ze gezamenlijk een besluit genomen om een Lely melkrobot te kopen. Het verschil in productie was zichtbaar.  “Toen we begonnen met robotmelken stegen we enorm in de MPR-lijst. Tegenwoordig is het moeilijker om deze plaats vast te houden, omdat steeds meer mensen met een robot melken,” zegt de melkveehouder met een lach.

We hebben toch besloten om een A5 melkrobot te kopen en deze stap te nemen

Voordat bekend werd dat de onderdelenvoorziening van de A2 Astronaut zou stoppen, heeft Marijn er nog over nagedacht om een tweede bij te kopen en door te groeien naar zo’n 120 koeien. “De wil om meer koeien te melken had ik eigenlijk ook wel. Toen de onderdelenvoorziening van de A2 onzeker werd en de kosten van de fosfaatrechten de uitbreiding heel duur zouden maken, hebben we toch besloten om een A5 melkrobot te kopen en deze stap te nemen,” geeft de melkveehouder aan.

Naast zijn werkzaamheden als melkveehouder werkt Marijn ook buitenshuis. Hier is hij al snel mee begonnen sinds de komst van de melkrobot. Toen Lely Center Venray ontstond is broer Teun mee overgegaan als monteur. “Ik gaf bij Teun aan dat als ze nog iemand zochten dat hij moest aangeven dat ik daar ook wel interesse in heb,” vertelt Marijn. Sinds een jaar na het ontstaan is hij dan ook inmelker bij Lely Center Venray.

Naast de werkzaamheden op zijn bedrijf en bij Lely Center Venray is de melkveehouder ook actief in het verenigingsleven. Zo speelt hij bij de plaatselijke blaaskapel en is hij erg actief bij de carnavalsvereniging. Een aantal jaren geleden is hij hier zelfs prins carnaval geweest. “Met de robot in de stal, vier ik volop carnaval,” besluit Marijn.

Top