Op het melkveebedrijf van de familie Sligman wordt het voer sinds 2020 dag en nacht aangeschoven door de Lely Juno. “Wij kunnen hem niet meer missen”, stellen de veehouders. “Naast arbeidsgemak en flexibiliteit zien we ook een verbetering in de technische resultaten. Er is constant voer ter beschikking waardoor we meer melk uit ons ruwvoer halen.”

In het Overijsselse Bathmen runnen Derk Jan en zijn vrouw Reineke Sligman samen met hun zoon Mark een melkveebedrijf met 112 melkkoeien en 50 stuks jongvee. “We zijn de derde generatie”, vertelt Reineke over het bedrijf dat ze in 2008 samen met Derk Jan van haar ouders heeft overgenomen. Met de uitbreiding van de stal in 2014 besloten ze de melkstal in te ruilen voor twee Astronaut A4 melkrobots. “Automatisering betekent voor ons een stuk arbeidsverlichting en meer werkplezier. Als je een paar jaar langer boer kunt zijn zonder lichamelijke klachten te hebben, is dit veel waard”, stellen de veehouders. “Dit was voor ons de reden om te investeren in een Juno voerschuiver.”

In september werd de automatisch voerschuif als demo geïnstalleerd bij de familie Sligman en sindsdien is hij niet meer weggeweest. “Dit beviel zo goed dat wij hem na 60 dagen op proef niet meer konden missen”, lacht Mark. “De Juno schuift 24 uur per dag, alle dagen van het jaar, bij ons het voer aan. Mochten we er zelf niet zijn dan weet je dat dit doorgaat en dat de koeien altijd over voldoende voer beschikken.”

tekst

V.l.n.r. Reineke, Mark en Derk Jan Sligman

‘De Juno doet zijn ronde wel’

De installatie van de voerschuiver verliep heel vlot. “Het was inpluggen, route maken en gaan”, vertelt Mark enthousiast. Op het bedrijf wordt het voer vijftien keer per dag aangeschoven. “Dagelijks rond 17.00 - 18.00 uur voeren wij de koeien met de voerdoseerwagen en vervolgens doet de Juno om 21.00 uur zijn eerste ronde”, legt de veehouder uit. “Op basis van de hoeveelheid ruwvoer op een bepaalde plek corrigeert de Juno automatisch de optimale afstand tot het voerhek. Hierdoor is het voer altijd binnen bereik van de koeien, ook wanneer het ruwvoer niet gelijkmatig verdeeld is. Derk Jan vult aan: “We voeren niet gemengd, maar proberen met een relatief simpel rantsoen en voermanagement toch goed te melken. De Juno is hierbij een meerwaarde. Het stimuleert de koeien om op meerdere momenten te gaan vreten, waardoor de ruwvoeropname hoger is.”

Voorheen schoven de veehouders het voer bij de melkkoeien in de ochtend en avond met de shovel aan en tussendoor nog een paar keer met de hark. “Wij deden dit maar vijf keer per dag en de Juno schuift vijftien keer per dag”, geeft Mark aan. “Het is een klus die je meerdere keren per dag moet doen. Met de voerschuiver besparen we veel tijd. Je hoeft de shovel niet meer te starten of de deuren open te trekken. De Juno doet zijn ronde wel”, stelt hij. “Overdag schoven we het voer handmatig aan met de hark, dus voor ons is het letterlijk een arbeidsverlichting. Eerder nam mijn opa het voerschuiven ook vaak op zich”, vertelt Mark. “Hij had dementie, maar kon dit soort routine dingen nog wel doen, daar had hij schik van. Dit heeft hij nog lang gedaan totdat het niet meer lukte.”

Meer melk uit ruwvoer

In de stal van de familie Sligman schuift de voerschuiver de gehele dag door. “Hierdoor is de opname altijd goed en niet op maar een paar momenten van de dag”, merkt Mark. “De Juno maakt een piepje tijdens zijn ronde waardoor de koeien getriggerd worden om naar het hek te komen”, legt hij uit. “Daardoor is er meer loop op de melkrobot. Vooral in de avonduren zie je dat er meer activiteit is. Als je zelf ligt te slapen gaat het hier gewoon door.”

tekst

De constante beschikbaarheid van voer stimuleert extra beweging bij de koeien, ook ’s nachts, wanneer normaal gesproken geen voer naar het hek wordt geschoven. Dit resulteert in betere technische resultaten bij het melkvee zien de veehouders. “Uit de cijfers van de afgelopen maanden zien we dat de koeien veel meer melk uit ons ruwvoer halen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit was 17 kg meetmelk uit ruwvoer per koe per dag en is gestegen naar gemiddeld 19,5 kg”, vertelt Mark tevreden. “Bovendien heerst er meer rust in de stal. We hebben niet genoeg vreetplekken voor alle koeien. Met de Juno zien we dat er meer koeien in de box blijven liggen, omdat ze weten dat ze straks ook hun voer kunnen ophalen. Hierdoor is er minder rangorde en concurrentie aan het voerhek.”

Bedrijf doorgeven aan de volgende generatie

De veehouders runnen het bedrijf met veel gedrevenheid en passie. “Het bedrijf loopt lekker en als je de koeien buiten in de wei ziet lopen, daar word ik blij van”, vertelt Reineke tevreden. “Als de koeien 'goed te pas zijn' is de boer ook goed te pas.” Op het bedrijf van de familie Sligman staat de volgende generatie klaar. Mark combineert het bedrijf thuis momenteel nog met een fulltimebaan buiten de deur, maar zoals het nu lijkt zal hij het bedrijf voortzetten. “Ons belangrijkste doel is een toekomstbestendig bedrijf te hebben voor de volgende generatie”, stellen Derk Jan en Reineke.

 

Download de brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Ervaring Juno voerschuiver
Familie Sligman

Bekijk de video van familie Sligman

tekst

Bedrijfsgegevens

In het Overijsselse Bathmen staat het melkveebedrijf van Derk Jan en Reineke Sligman en hun drie kinderen Mark (23), Elke (22) en Inge (19). Mark zit samen met zijn ouders in de maatschap en werkt hiernaast ook fulltime buiten de deur. Ze melken 112 koeien met 50 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddelde is 9600 kg melk per koe per jaar met 4,75% vet en 3,80% eiwit. Ze hebben 57,5 hectare grond waarvan 80% grasland en 20% maïsland. Het celgetal is het jaarrond gemiddeld 63.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top