Arian van Heugten is 47 jaar en woont samen met zijn vriendin Lobke en twee kinderen Elske en Mart in Lierop. Arian zit al ruim 25 jaar op het melkveebedrijf en heeft 260 melkkoeien en 220 stuks jongvee. Ze hebben ongeveer 100 hectare grond in gebruik waarvan ongeveer 80% grasland is. De gemiddelde melkproductie van hun bedrijf is momenteel 11.400 kilo melk met daarin 4,12% vet en 3,63% eiwit.

Arian vertelt dat de melkproductie in zijn bedrijf eigenlijk al goed was maar door met Antoine, Farm Management Support, in contact te komen hebben ze de melkproductie kunnen verhogen en het aantal melkingen weten te optimaliseren wat gunstig is voor de koeien.

Antoine van der Sanden over Farm Management Support

Antoine van der Sanden is werkzaam bij Lely Center Venray en is verantwoordelijk voor de Farm Management Support. ‘’Ik zou Farm Management Support omschrijven als adviseurs die meehelpen op het melkveebedrijf om de uitdagingen of vragen die er zijn vanuit de veehouder duidelijk en doelgericht op te lossen’’, vertelt Antoine. ‘’De veehouder kan ons als Farm Management Support benaderen voor alle vragen rondom de koe die gerelateerd zijn aan de melkrobot, weidegang, voeren en alle andere aspecten die erbij komen kijken’’, aldus Antoine. ''De toegevoegde waarde van Farm Management Support is vooral dat de kleine details worden aangestipt voor de veehouder'', vertelt Arian. Samen wordt er dan gekeken of dit nog verder kan worden geoptimaliseerd om het maximale uit het bedrijf te halen. 

De bedrijfsanalyse

‘’Na de bedrijfsanalyse hebben we bij het bedrijf van Arian geconstateerd dat er op vier verschillende punten winst te behalen was voor de veehouder’’, vertelt Antoine. ‘’Dit was op het gebied van robotcapaciteit, het loopgedrag van de koeien, de melktoegang optimalisatie en we hebben gekeken naar het krachtvoergebruik in de robots en in de Cosmix om dat verder te optimaliseren’’.

Zijn ervaring met
Farm Management Support

tekst

Robotcapaciteit

Vanwege het aantal melkkoeien op de robot hebben Arian en Antoine gekeken om het melkproces te optimaliseren. Dat hebben zij gedaan door bij beide robots onder andere te kijken naar het voorbehandelen en het sprayen. Daarnaast het uitdrijven van de koe, om dat zo kort maar zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Dit zodat de koe een kortere tijd in de melkrobot heeft. Antoine is samen met de veehouder verschillende melkingen gaan bekijken en hoe het borstelen en het aansluiten gaat als een koe in de robot komt. Hieruit komt een advies of en wat er in de instellingen van de robot nog kan worden veranderd om het melkproces optimaal te laten verlopen, waarbij de koeien zo kort mogelijk in de robot zijn. ‘’In de robotinstellingen hebben we gekeken in hoeverre we de borstel tegen de uiers aan willen en hoelang we ze laten borstelen’’ aldus Arian. ‘’Dit kan ook allemaal op verschillende manieren ingesteld worden waarmee je het optimale uit je bedrijf kan halen’’, geeft Arian aan. 

Melktoegang geoptimaliseerd

‘’We hebben aan de hand van Lely Horizon geanalyseerd wat het bezoekgedrag is op dit moment aan de melkrobot’’, vertelt Antoine. ‘’Hierbij kijken we per hoeveel kilogram melk de koe naar de robot komt en we hebben hierdoor gekeken of we dit verder kunnen optimaliseren zodat de koe op het gewenste moment van de dag wordt gemolken’’, zegt Antoine.

‘’Vanuit de rapporten die in Lely Horizon beschikbaar zijn, kijken we op welk moment de koeien pieken in hun lactatie, hoeveel kilogram melk ze op dat moment geven en wanneer de daling begint in te zetten’’, legt Antoine uit. ‘’Daarna zijn we gaan kijken wat de huidige en gewenste lactatie curve is, daaraan hebben we het aantal melkingen gekoppeld.’’

Volgens Arian is het optimaliseren op zijn bedrijf, samen met Antoine, het meer dan waard. ‘’Het uiteindelijke resultaat was dat we in ieder geval iets meer vrije tijd op de robots kregen. Per robot kan ik nu toch elke dag iets meer melk leveren. Zo haal ik nu vijftig tot honderd kilo meer melk per dag en dat is het optimaliseren meer dan waard’’ zegt Arian enthousiast.

Loopgedrag

Een andere uitdaging op het bedrijf is om in de nacht uren het voer voldoende bij de koeien aan het voerhek te houden. Arian vertelde dat ze meestal vroeg in de morgen voeren en dat er dan altijd nog resten van het voer bij het voerhek vandaan liggen. ''Dit is nog niet optimaal en hier zou ik graag een plus in zien’’ aldus Arian. Vanuit de analyse in de Lely Horizon zagen Antoine en Arian een dip in het aantal melkingen tussen 4 en 6 uur 's ochtends. De uitdaging is daarom om het loopgedrag van de koeien 's nachts te verbeteren. Het advies van Antoine was om een Lely Juno neer te zetten zodat het voer vaker wordt aangeschoven. Vooral ook ’s nachts en ’s ochtends vroeg, zodat er altijd vers voer in het bereik van de koeien ligt, wat het loopgedrag van de koeien stimuleert.

tekst

Krachtvoer

Het doel op het melkveebedrijf van Arian van Heugten is om de koeien naar behoefte te voeren met krachtvoer naast het basis rantsoen. Maar zonder dat dit ten koste gaat van de tijd tijdens het melkbezoek in de robot. Daarom is er gekozen om een extra portie krachtvoer te voeren in het krachtstation de Cosmix. ‘’Het resultaat is dat wij duidelijk iets meer kilo’s melk per robot per dag kunnen melken’’, vertelt Arian blij. Dit komt doordat de koeien in de Cosmix een kilo of anderehalve kilo meer krachtvoer kunnen vreten. Hierdoor verliezen we weinig tijd met het melken.
 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top