Op het melkveebedrijf van Koen en Laura Nooijen staan de koeien op nummer één. “Gezonde koeien die goed in hun vel zitten en oud kunnen worden met een goede productie”, zijn de basis van het bedrijf stellen de veehouders. Dit zorgt voor tevreden gezichten én mooie resultaten.

Het liefst loopt Koen de hele dag tussen de koeien. Samen met zijn vrouw Laura runt hij melkveebedrijf Peelsehoeve Holsteins in Coevorden met 130 koeien. Dat de focus op koegezondheid en -welzijn groot is wordt duidelijk wanneer je de stal in loopt. Er heerst rust in de stal. De Holstein-Friesian zwartbonte koeien glimmen en staan tevreden te vreten, doen een ronde door de melkrobot of liggen te rusten in de diepstrooiselboxen. De veehouders houden er een strak management op na. “Gezonde koeien zijn de basis”, stelt Koen. Om dit te bereiken zijn ze alert en proberen ze preventief dingen te voorzien door de koeien goed te observeren. “De data die we uit de robot halen in combinatie met de activiteitsmeting is hierbij een meerwaarde”, geeft hij aan. “We hebben veel inzicht in de gezondheid van de veestapel en kunnen snel handelen wanneer een koe zich niet lekker voelt.”

Door de beschikbare data en zelf tussen de koeien te lopen zitten de veehouders er bovenop. Hiermee behalen ze mooie resultaten en staan ze in de top 25 best presterende robotmelkers in Nederland.

tekst

Volledige omschakeling

Twaalf jaar geleden zijn de veehouders vanuit Noord-Brabant samen met hun drie kinderen neergestreken in het Drentse Coevorden. Dat het bedrijf voortgezet moest worden daar was Koen op jonge leeftijd al zeker van. Opgegroeid tussen de koeien en met een voorliefde voor de fokkerij wilde hij het familiebedrijf graag voortzetten. Op een voormalig akkerbouwbedrijf in Coevorden hadden ze de kans een nieuwe modern bedrijf te realiseren.

De verhuizing naar Drenthe betekende een volledige overschakeling voor de 90-koppige veestapel. Met de bouw van de nieuwe stal besloten de veehouders ook het melken te automatiseren. De belangrijkste reden? “Meer flexibiliteit”, stelt Koen. “Na de laatste keer te hebben gemolken in de melkstal zijn de koeien naar hun nieuwe onderkomen gebracht. Hier zijn we gelijk gestart met inmelken. Dit verliep onvoorstelbaar goed. We hadden al vrij snel heel weinig ophaalkoeien”, vertellen de veehouders enthousiast. “Twee dingen waren hierin belangrijk: De koeien hadden het voordeel dat alles nieuw was. Oude looplijnen naar de melkstal hadden ze niet. En daarnaast hebben we gestreefd om alles klaar te hebben rondom de bouw voordat de koeien kwamen, zodat er rust was voor de koeien. Al snel hadden ze hun draai gevonden. Binnen een aantal dagen was de productie van 32 liter gestegen naar 36 liter gemiddeld per dag.”

Vaker melken positief effect koegezondheid

De nieuwe stal met meer koecomfort, optimale voeding en automatisering komt de gezondheid van de koeien ten goede. “Ze hebben hun eigen regelmaat. Sommige koeien worden nagenoeg om de acht uur gemolken”, ziet Koen. “Hier zit vaak niet meer dan een kwartier verschil in. Ze hebben hun eigen ritme dit zorgt voor veel rust in de stal.

“Zowel de productie als de uiergezondheid is verbeterd”, vertelt de veehouder. “In het celgetal zagen we al snel een daling. In Brabant zaten we rond de 140 en nu zitten we altijd onder de 100.” De koeien worden nu meerdere malen per dag gemolken en dit heeft een positief effect op de koegezondheid. We hebben een aantal hoogproductieve koeien die tussen de 55 en 60 liter melk per dag geven, die laten zich vaak vier keer per dag melken. Ze worden vaker gemolken wat zorgt voor een verlichting van de uier en dit bevordert de koegezondheid.”

tekst

Inzicht gezondheid door data en gezond verstand

De veehouder staat niet meer elke dag met de uiers in de hand, maar is veelal tussen de koeien te vinden. “Met de automatisering is de bedrijfsvoering en routing op een dag veranderd”, geeft Nooijen aan. “In de ochtend kijk ik eerst op de computer om te zien hoe de koeien ervoor staan en of er ophaalkoeien zijn. Naast de gegevens uit de melkrobots maken wij ook gebruik van een activiteitsmeter die inzicht geeft in de tochtigheid en herkauwactiviteit van de koeien. Door deze data te bundelen kunnen we sneller handelen als een koe zich niet goed voelt.” Het is een andere manier van werken merkt de veehouder op. “Vroeger zagen we in de melkstal of een koe ziek was. De metingen die we nu ter beschikking hebben signaleren dit al eerder, zodat je sneller kunt ingrijpen”, vertelt hij. “Je hebt de instrumenten, maar je moet er wel bovenop zitten om het optimale eruit te halen. Als je niet naar de gegevens kijkt, dan ben je juist een dag te laat.” Een gezonde veestapel staat voorop in de bedrijfsvoering. Door de beschikbare data en zelf tussen de koeien te lopen zitten de veehouders er bovenop. Hiermee behalen ze mooie resultaten en staan ze in de top 25 best presterende robotmelkers in Nederland.

 “Een boerenwerk koe met een kleine beetje luxe”

Mooi gezonde koeien zijn de basis voor tevreden gezichten op het bedrijf. “Het liefst zie ik een mooie koe die goed in elkaar zit en oud kan worden met een goede productie en gezondheid. Of in andere woorden: Een boerenwerk koe met een klein beetje luxe erbij”, lacht Koen. “Maar”, stelt hij. “Uiteindelijk is ook voor ons het doel een zo hoog mogelijk rendement te halen. Dit willen we op een plezierige manier doen met gezonde koeien en goede voederwinning, want een gezonde koe begint bij de juiste voeding”, stelt hij resoluut. Gelukkig doen de koeien het erg goed”, vertelt Laura tevreden. “Het is de kunst om dit op niveau te houden.” De veehouders noemen het een mooie uitdaging om alle facetten goed op elkaar af te stemmen. “Dit doen we samen”, stellen ze. “Samen met ons gezin, maar ook samen met de voeradviseurs, veearts, loonwerkers en andere partners zoals Lely. Wij vinden het belangrijk om met de juiste mensen om tafel te zitten die iets kunnen betekenen voor je bedrijf. Zo kun je elkaar helpen en houd je elkaar scherp. Een goede samenwerking maakt het succes.”

Klik hier voor meer informatie over robotmelken Download de Astronaut A5 brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

tekst

Het gezin geniet van de flexibiliteit dat automatisch melken geeft. “We zijn niet meer gebonden aan vaste melktijden”, geeft Laura aan. “We zijn wel trots dat we het bedrijf hier zo hebben neergezet gezet samen met onze kinderen die ook geregeld mee helpen. Ze hebben allemaal een boerenhart. Bovendien zijn de koeien gezond en doen het super. Daar zijn we trots op”, besluiten de veehouders tevreden.

Bedrijfsgegevens

Koen en Laura Nooijen wonen samen met kinderen Daniëlle (21), Lieke (19) en Niels (17) in het Drentse Coevorden. Hier melken zij 130 koeien en houden ze 80 stuks jongvee op 61 hectare grond. Het rollend jaargemiddelde ligt op 13.022 met 4,07% vet 3,51% eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 4,05 jaar. Het celgetal ligt op 99 en het voerefficiëntie getal is 1,61. Het bedrijf is één van de CRV Delta-testbedrijven voor dieren uit het fokprogramma van CRV.

7.jpg

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top