Vier groeiseizoenen ervaring heeft de familie van Adrichem uit Melissant nu met het voeren van vers gras met behulp van de Lely Exos. De veehouders ontdekken steeds nieuwe mogelijkheden. Zo blijkt automatisch groenvoeren prima te combineren met weidegang.

Terwijl de veehouders op een warme junidag in de schaduw koffiedrinken, maait een autonoom werkende voerwagen, de Lely Exos, op z’n gemak een vracht gras. De koeien hebben inmiddels de koele ochtenduren benut voor het opnemen van weidegras en zoeken nu in de stal weer beschutting voor de zon. Een half uur later lopen de dieren rustig naar het voerhek als de Exos een nieuwe portie vers gras doseert. De broers Peter (36) en Maarten (31) van Adrichem en hun ouders Koos (67) en Simone (62) bekijken het van een afstandje. De verrichtingen van hun autonome groenvoerder kunnen ze nauwgezet volgen via hun telefoon. De familie Van Adrichem heeft een melkveebedrijf met 270 koeien en 200 stuks jongvee op twee locaties en 120 hectare lichte zeeklei in Melissant, midden in een akkerbouwgebied op het eiland Goeree-Overflakkee. ‘De teelt van gras en mais is bij ons onderdeel van een bouwplan. We maken geen gebruik van derogatie en wisselen grond uit met akkerbouwers’, vertelt Maarten. ‘Gras rouleert mee in de vruchtwisseling, maar van de 45 hectare huiskavel is 36 hectare grasland. Dat biedt ons de mogelijkheid om veel vers gras te voeren’, legt hij uit.

De veehouders hebben hun koeien altijd geweid, maar voerden in het weideseizoen een flinke portie graskuil bij. Toen ze door Lely benaderd werden om een autonoom werkende groenvoerder te testen, leek hun dat een mooie kans om te experimenteren met het voeren van gras op stal. ‘Sinds we werken met de Exos krijgen we veel meer vers gras in de koeien. We kuilen minder in en halen meer eiwit van eigen land. Daarmee besparen we fors op de aankoop van eiwitrijk krachtvoer’, legt Peter uit. Zo voerde het systeem in de groeizame weken van mei tot wel 10 kg droge stof per koe per dag. In 2022 haalde de Exos in totaal ruim 1,1 miljoen kg gras op, dat wil zeggen circa 200 ton droge stof.

tekst

Altijd een mooie weidesnede

De veehouders starten al vroeg in het voorjaar met groenvoeren van een lichte weidesnede. Als de maaistoppel voldoende is aangegroeid, gaan de koeien naar buiten. ‘De Exos knipt het gras met een messenbalk. De plant wordt niet beschadigd en kan direct weer ongehinderd groeien’, laat Koos zien. Desgewenst kan het systeem in dezelfde werkgang ook meststoffen opbrengen. ‘Doordat de Exos continu blijft maaien, hebben we ook steeds mooi etgroen beschikbaar om de koeien te weiden’, legt de veehouder uit. ‘We hanteren een systeem van roterend standweiden, waarbij de koeien ongeveer een week op een perceel lopen. De dieren kunnen vanaf zes uur in de ochtend een aantal uren naar buiten en vanaf zes uur in de avond nog eens. De deuren staan in deze perioden altijd open’, vertelt hij. In de loop van de ochtend draaien de veehouders een gemengde portie mais, bierbostel, perspulp en een sojaraapmengsel voor het voerhek. Daaroverheen doseert de Exos tot wel tien keer per 24 uur – het systeem werkt ook ’s nachts – vrachten vers gras. ‘Op deze manier kunnen we weidegang, robotmelken en vers gras voeren heel goed combineren’, geeft Maarten aan.

Ook data oogsten

Om een maaiplanning te kunnen maken is de 36 hectare gras op de huiskavel ingedeeld in (virtuele) percelen van ongeveer twee hectare. De veehouders geven in een managementsysteem aan welk perceel ze gemaaid willen hebben en hoeveel kilo’s gras ze willen voeren. De Exos doet de rest. ‘Soms oogsten we van twee percelen tegelijk, bijvoorbeeld een grasperceel en een grasklaverperceel. Daarmee voorkomen we schommelingen in het rantsoen’, vult Peter aan.

Nog een mogelijkheid die de veehouders ontdekten, is het gebruik van de Exos als bossenmaaier. ‘Het blootgras dat anders zou blijven liggen, voeren we nu aan het jongvee. Omdat de messenbalk van de Exos over demestflatten heen maait, blijft het geoogste gras schoon en smakelijk’, legt Koos uit. De Exos oogst naast gras ook een schat aan data. ‘De machine meet continu de opbrengst en dat geeft ons inzicht in verschillen tussen percelen. Die zijn soms veel groter dan we op het oog schatten. Zo hebben we al eens besloten om een perceel op de kop te zetten en te egaliseren, omdat de opbrengst door de slechte vlaklegging ver achterbleef’, vertelt Maarten.

tekst

Negen maanden groeiseizoen benut

Een belangrijk voordeel van de Exos is het lage eigen gewicht van 3400 kg in combinatie met de beperkte laadcapaciteit. Daardoor kan de machine al heel vroeg in het voorjaar het land in en tot laat in het najaar eiwitrijk herfstgras blijven oogsten. ‘Vorig jaar zijn we op 12 december gestopt en dit jaar op 12 maart weer begonnen’, vertelt Peter. ‘Dat biedt ook weer mogelijkheden om het groeiseizoen te verlengen, bijvoorbeeld met grassoorten die vroeg in het voorjaar starten of in het najaar langer doorgroeien. Zo ontdekken we iedere keer nog nieuwe mogelijkheden om met de Exos meer eiwit van eigen land te halen’, concludeert hij.

Bedrijfsgegevens

De familie Van Adrichem uit Melissant voert nu vier jaar vers gras met de autonome groenvoerder Exos van Lely. De melkveehouders combineren dit met automatisch melken en weidegang. 
Gesponsord artikel: automatisch groenvoeren van VeeteeltGRAS.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top