Van Helvoirt Melkvee CV is een bedrijf van twee tweelingbroers: Marcel en René. Sinds april 2021 zijn zij opgestart met een mestvergisting: Jumpstart, een project van Friesland Campina. Het doel van dit project is om via mestvergisting CO² te reduceren. Via het project willen de broers bijdragen aan de duurzaamheid binnen de sector.

De broers Van Helvoirt melken 500 koeien op hun locatie in Ell. Hun ouders zijn hier in 1988 komen wonen, met het idee dat de broers hier verder konden boeren. “Toen hadden we allebei al het idee dat we boer wilden worden. We zijn altijd tussen de dieren geweest, vooral tussen de koeien. Als er dan iets gebeurde, wilden we daar bij zijn,” geeft Marcel aan. Sinds dat zij 20 jaar waren, zijn zij in de maatschap gestapt met hun ouders en 10 jaar later hebben zij samen het bedrijf overgenomen.

Op het moment van overname molken zij 100 koeien en zijn ze geleidelijk aan doorgegroeid tot het huidige aantal. Eerst hebben zij de stal verdubbeld, waardoor het aantal groeide naar 200 koeien. In 2010 hebben ze er nog een nieuwe stal en melkstal naast gebouwd, waar ze 300 koeien konden melken. Tot 2021 is het aantal melkkoeien gegroeid naar 500. Het jongvee, 300 stuks, blijft tot een half jaar op het bedrijf. Vervolgens groeien zij verder bij een gestopte melkveehouder en komen zij een maand voordat ze melken terug. “In principe is het dus een gesloten bedrijf, maar dan op 2 locaties,” concludeert de melkveehouder. Naast de hulp van de gestopte melkveehouder heeft het bedrijf personeel goed voor in totaal zo’n 100 uur per week.

 “Wij leveren per jaar gas voor maar liefst 250 huishoudens!”

De afgelopen jaren zijn de broers op zoek gegaan naar mogelijkheden buiten het melken. “Je ziet steeds vaker dat bedrijven er iets bij gaan doen, zoals zorgopvang of een kinderopvang. Zoiets moet dan wel bij je passen. Vanaf 2018 ben ik naar bijeenkomsten geweest over Jumpstart. Dat paste wel in ons plaatje,” vertelt Marcel. De broers wilden graag meedenken over het verduurzamen van de sector. Ook omdat de maatschappij het belangrijk vindt. “Met dit project zijn we goed bezig voor de CO² reductie en het behalen van de klimaatdoelen. Wij produceren nu gas dat rechtstreeks het net op gaat. Wij leveren per jaar gas voor maar liefst 250 huishoudens!” zegt de melkveehouder trots.

Nadat de vergunningen rond waren en is gepraat met de bank, konden ze dan ook daadwerkelijk aan de slag. De combinatie van de mestvergisting met het uitbreiden van de stal heeft elkaar versterkt in dit proces. Vanaf april 2021 zijn ze dan ook daadwerkelijk aan de slag gegaan en de roostervloeren zijn dichtgelegd. Toen kwam de Lely Discover Collector in beeld. Marcel: “Dat bleek de oplossing om vers mest te kunnen vergisten. Hoe verser, hoe beter.” Lang hoefden de melkveehouders en hun koeien niet te wennen. De roostervloeren werden namelijk al schoongemaakt door een Lely Discovery S en een Discovery SW (met sproeivoorziening) mestrobot.

“Dat gaf mij ook het vertrouwen.”

Voor aanschaf van de mestrobots hebben zij al gesproken met andere melkveehouders die de mest op hun dichte stalvloer al langer laten opzuigen door de Collector. Een aantal van deze collega’s werken ook met een mestvergister. “Zij gaven aan dat het product inmiddels al goed was doorontwikkeld en te vertrouwen is. Dat gaf mij ook het vertrouwen en is vervolgens ook gewoon bevestigd. De installatie en opstart liepen boven verwachting. Ik was benieuwd hoe lang het zou duren voor ik een foutmelding zou krijgen, maar dat ging verbluffend,” vertelt de melkveehouder enthousiast.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top