Eigenlijk was Harrie Relou uit het Brabantse Mill van plan om met twee mobiele voerhekken te gaan werken. Maar toen hij werd geconfronteerd met de kosten van die hekken, schrok hij nogal. De Vector bleek voor hem een betere oplossing. Hij hoefde zijn bedrijfssysteem er amper op aan te passen.

Samen met zijn zoon Jop melkt Harrie Relou 155 koeien. De melk wordt direct overgepompt naar de kaasmakerij, waar ze er uiteenlopende soorten kaas van maken. Het zijn arbeidsintensieve bezigheden, dus de tijd die ze met de Vector op het voeren besparen, komt ze goed van pas.

“We hebben de Vector nu een klein jaar, en hij doet het geweldig”, vertelt Harrie enthousiast. “Ik had al een vergunning voor de uitbreiding van onze koeienstal en had twee mobiele voerhekken op het oog, maar vanwege de hoge prijs zijn we verder gaan kijken.”

Investering

Hij vervolgt: “We hebben ook nog aan een voermengwagen gedacht, maar daarvoor moet je grote machines aanschaffen en dat is ook een hele investering. Ik vroeg me bovendien af of ik niet gewoon met blokken kuilvoer kon blijven werken, want dat deden we al. We hadden ook al een heftruck en een kuilsnijder staan. Die konden we met de Vector gewoon blijven gebruiken.”

Op verzoek van Harrie maakte Lely een schets waaruit bleek dat hun schuur geschikt was voor de Vector en daarmee werd de knoop definitief doorgehakt. “We hoefden ons bedrijfssysteem amper te veranderen. Ik moest voorheen de blokken kuilvoer voor de voerhekken zetten, en nu zet ik ze in de voerkeuken. De grijper en mengwagen doen de rest.”

Download hier de brochure over de Lely Vector

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Hun ervaring met de Lely Vector
Harrie en Jop Relou

tekst

Gemakkelijk

Het werk is er dankzij de Vector een stuk gemakkelijker op geworden voor Harrie en Jop. “De Vector voert beter en wij hebben meer vrije tijd. Ik kan het voer neerzetten wanneer het me uitkomt. Elke dag kan, maar het kan ook één keer in de drie dagen. Het valt me echt tweehonderd procent mee. Ik heb niets met techniek, had ook pas als een van de laatsten een mobiele telefoon, maar dit gaat zo gemakkelijk! We hebben hier in het afgelopen jaar maar één keer een monteur gehad.”

Computergestuurd

Het computerwerk neemt Jop voor zijn rekening. In één oogopslag ziet hij op het beeldscherm hoe de rantsoenen zijn ingedeeld en wat de koeien per groep per dag eten. Ook het droge stofgehalte en het aantal kilogrammen voer kan hij gemakkelijk nagaan. “Ik kan me voorstellen dat andere boeren misschien wat opzien tegen dat computergestuurde werken. Omdat ze misschien bang zijn voor storingen, omdat het allemaal elektrisch gaat. Maar ik kan het iedereen aanbevelen. Zeker de bedrijven met meer dan 130 koeien.’’

Alleen maar voordelen

Jop gaat verder: “Met een mengwagen moet je telkens opnieuw voeren als het voer op is. Met de Vector zorg je gewoon dat de voerkeuken vol staat en hij doet de rest. Het scheelt veel arbeidsuren en dat geeft veel vrijheid. Wij zien alleen maar voordelen”, vertelt hij.

En niet alleen Harrie en Jop hebben meer rust. Ook in de stal is het rustiger. Jop: “We zien veel minder klauwproblemen omdat de koeien minder dringen bij het voerhek. Ze hebben gewoon meer rust om te eten. En dat is het belangrijkste.”

Bedrijfsgegevens

In het Brabantse dorp Mill runnen vader Harrie en zoon Jop Relou samen een melkveebedrijf met kaasmakerij. Ze melken er 155 koeien, waarvan 18 stuks droog en 80 stuks jongvee. Ze hebben 37 ha grond en een rollend jaargemiddelde van 8.500 kg per koe per jaar, met 4.68% vet, 3,63% eiwit en een celgetal van 174.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top