Geschillen

Op de website van Lely is het Nederlandse recht van toepasing, of het recht van het land waarin de aan Lely Holding B.V. gelieerde, door de gebruiker op de homepage van deze website geselecteerde onderneming is gevestigd. Enig geschil dat voortvloeit uit, of betrekking heeft op deze website (of gebruik daarvan) zal uitsluitend dienen voor een bevoegde rechtbank in Nederland of in het land waarin de aan Lely Holding B.V. gelieerde, door de gebruiker op de homepage van deze website geselecteerde onderneming is gevestigd.

Top