Uitgangssituatie en feiten

  • In dit onderzoek zijn ruim 1.380.000 koeien van ruim 13.000 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2020.
  • Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Melk per jaar (kg) 9.620 9.246 8.780 + 4,0% +9,6%
Melk per dag (kg) 26,36 25,33 24,05    
Vet (%) 4,39 4,44 4,45    
Eiwit (%) 3,59 3,61 3,61    
Vet (kg) 421 409 390    
Eiwit (kg) 345 334 317    
Totaal vet en eiwit (kg) 766 743 707 + 3,1% + 8,3%
Melkopbrengst per koe per jaar € 3.344 € 3.214 € 3.052 + € 130 + € 292

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 34,8 cent per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 4,0% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,6% meer in vergelijking met melkstallen.

Het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 3,1% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8,3% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Bij 100 koeien en € 0,348 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen € 13.000 en € 29.200 ten opzichte van melkstallen.

testimonial

Levensproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Levensproductie bij afvoer (kg) 34.437 32.683 32.404 + 5,4% + 6,3%
Leeftijd bij afvoer (jaar maanden) 5,07 5,07 5,09    
Productie per lactatiedag (kg) 29,23 28,13 27,07    
Productie per levensdag (kg) 16,03 15,37 14,57 + 4,3% + 10,0%
Afvoer (%) 22,2% 22,8% 22,7%    
Melk opbrengst per koe** € 11.970 € 11.360 € 11.263 + € 610 + € 707

* Waarde is het verschil  ** Melk prijs 34,8 cent per kg melk

Conclussie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot behalen een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en produceren meer melk per dag. 

Vruchtbaarheid

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Tussenkalftijd (dagen)

398

398,7

397,1

Aantal inseminaties per kalf

1,90

1,87

1,82

Conclusie
Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Celgetal 166.000 170.000 169.000

Conclusie
Ondanks een hogere productie realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot een iets betere melkkwaliteit.

Bron: MPR jaarstatistieken 2020.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.380.000 koeien van ruim 13.000 bedrijven in Nederland.

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie.
  • Hogere levensproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie.
  • Hoger economisch jaarresultaat.
  • Lager celgetal.

Benieuwd hoe zij dit doen? Neem dan contact met ons op!

Top