MPR - jaarstatistieken 2016

UITGANGSSITUATIE EN FEITEN

 

• In dit onderzoek zijn ruim 1.500.000 koeien van ruim 14.800 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
• De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2016.
• Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
• Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Melk per jaar (kg)

9.060

8.736

8.347

3,7%

8,5%

Melk per dag (kg)

24,8

23,9

22,9

 

 

Vet (%)

4,37

4,42

4,42

 

 

Eiwit (%)

3,54

3,56

3,56

 

 

Vet (kg)

395

385

368

 

 

Eiwit (kg)

320

311

297

 

 

Totaal vet en eiwit (kg)

715

696

665

2,7%

7,5%

Melkopbr. per koe per jaar (€)**

3.171

3.057

2.921

€ 114

€ 250

 

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35 cent per kg melk

Conclusie: Lely melkveehouders realiseren een hogere opbrengst. Bij 100 koeien en € 0,35 per kg melk is het verschil met
overige automatische melksystemen € 11.400 en 25.000,- ten opzichte van melkstallen.

Levensproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Levensproductie bij afvoer (kg)

30.586

29.779

29.656

+2.7%

+3.1%

Productie per lactatiedag (kg)

27,8

26,9

26,0

 

 

Productie per levensdag (kg)

14,7

14,1

13,5

+3,9%

+8,3%

Afvoer (%)

24,5

24,8

23,7

 

 

Leeftijd bij afvoer (jaar.maanden)

5.09 5.09 6.00    

Melkopbr. per koe (€)**

10.705

10.422

10.379

€ 282

€ 325

 

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35 cent per kg melk

Conclusie: Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere levensproductie (kg melk)
bij afvoer en geven gemiddeld meer melk per levensdag.

Vruchtbaarheid

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Tussenkalftijd (dagen)

402

401

400

Aantal inseminaties per kalf

1,90

1,88

1,82

Conclusie: Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Melkkwaliteit

Celgetal (koeniveau)

Verschillen (cellen/ml)

Lely – Overig AMS

- 19.200

Lely – Melkstal - 2.100
Overig AMS – Melkstal 17.000

Door te corrigeren voor effecten (seizoen, leeftijd, stadium, genetica) is te zien dat dezelfde (standaard)koe op een Lely AMS, lager celgetal heeft (- 19.200) dan bij een andere AMS. Deze bedrijfsstanddaardkoe heeft voor beide AMS-systemen hetzelfde seizoen van afkalven, leeftijd, lactatiestadium, genetica, etcetera.

Conclusie: Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een betere melkkwaliteit.

Bron: MPR jaarstatistieken 2016.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.500.000 koeien van ruim 14.800 bedrijven in Nederland.

LELY MELKVEEHOUDERS SCOREN BETER!

  • hogere melkproductie
  • hogere levensproductie
  • hogere vet- en eiwitproductie
  • hoger economisch jaarresultaat
  • lager celgetal
  • In vergelijking met overige melkrobots en melkstallen
Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten