Uitgangssituatie en feiten

  • In dit onderzoek zijn ruim 1.300.000 koeien van ruim 12.000 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2021.
  • Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstallen*

Melk per jaar (kg) 9.627 9.196 8.758 + 4,7% + 9,9%
Melk per dag (kg) 26,38 25,19 23,99    
Vet (%) 4,41 4,46 4,49    
Eiwit (%) 3,61 3,62 3,63    
Vet (kg) 423 409 392    
Eiwit (kg) 347 333 317    
Totaal vet en eiwit (kg) 770 742 709 + 3,8% + 8,6%
Melkopbrengst per koe per jaar ** € 3.639 € 3.476 € 3.311 + € 163 + € 328

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 0,378 euro per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut 4,7% meer melk realiseren ten opzichte van het gemiddelde van de overige merken melkrobots en zelfs 9,9% meer in vergelijking met melkstallen.

Bij 100 koeien en €0,378 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen €16.300 en €32.800 ten opzichte van melkstallen.

Vet- en eiwitproductie

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. Het totaal aantal kilo vet en eiwit is 3,8% hoger ten opzichte van het gemiddelde van melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8,6% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Levensproductie

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstallen*

Levensproductie bij afvoer (kg) 36.285 33.804 33.814 + 7,3% + 7,3%
Leeftijd bij afvoer (jaar maanden) 5,09 5,08 5,10    
Productie per lactatiedag (kg) 29,60 28,31 27,27    
Productie per levensdag (kg) 16,51 15,52 14,82 + 6,4% + 11,4%
Afvoer (%) 23,6% 23,8% 23,7%    
Melkopbrengst per koe** € 13.716 € 12.778 € 12.782 + € 938 + € 934

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 0,378 euro per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en produceren meer melk per dag. 

Vruchtbaarheid

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Tussenkalftijd (dagen)

402

404

401

Aantal inseminaties per kalf

1,96

1,93

1,88

Conclusie
Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Celgetal 183.000 192.000 189.000

Conclusie
Melkveehouders met Lely Astronaut melkrobots hebben het laagste celgetal ten opzichte van het gemiddelde van de overige merken melkrobots en melkstallen. 

Bron: MPR jaarstatistieken 2021.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.300.000 koeien van ruim 12.000 bedrijven in Nederland.

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met het gemiddelde van overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie
  • Hoger economisch jaarresultaat
  • Hogere levensproductie
  • Lager celgetal

Benieuwd hoe zij dit doen? Neem dan contact met ons op!

Download hier de Astronaut A5 brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Slim melken met Lely

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top