MPR - jaarstatistieken 2017

UITGANGSSITUATIE EN FEITEN

• In dit onderzoek zijn ruim 1.250.000 koeien van ruim 14.000 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
• De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2017.
• Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
• Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Melk per jaar (kg)

9.134

8.809

8.334

3,7%

9,6%

Melk per dag (kg)

25,0

24,1

22,8

 

Vet (%)

4,35

4,41

4,40

 

 

Eiwit (%)

3,56

3,58

3,59

 

 

Vet (kg)

396

387

366

 

 

Eiwit (kg)

325

315

299

 

 

Totaal vet en eiwit (kg)

721

702

665

2,7%

8,4%

Melkopbr. per koe per jaar (€)**

3.197

3.083

2.917

€ 114

€ 280

 

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35 cent per kg melk

Conclusies:

Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 3,7% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,6% meer in vergelijking met melkstallen.

Het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 3% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Bij 100 koeien en € 0,35 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen € 11.400 en € 28.000,- ten opzichte van melkstallen.

Levensproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Levensproductie bij afvoer (kg)

29.905

28.840

28.508

3,7%

4,9%

Productie per lactatiedag (kg)

27,9

27,0

26,1

 

 

Productie per levensdag (kg)

14,6

14,1

13,4

4,1%

9,6%

Leeftijd bij afvoer (jaar.maanden)

5.5 5.5 5.7    

Melkopbr. per koe (€)**

10.467

10.094

9.978

€ 373

€ 489

 

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35 cent per kg melk

Conclusie:

Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere levensproductie (kg melk)
bij afvoer en geven gemiddeld meer melk per levensdag.

Vruchtbaarheid

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Tussenkalftijd (dagen)

398

398

397

Aantal inseminaties per kalf

1,88

1,86

1,81

Conclusie:

Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Celgetal

178

180 180

Conclusie:

Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in celgetal; melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren zelfs een iets betere melkkwaliteit.

Bron: MPR jaarstatistieken 2017.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.250.000 koeien van ruim 14.000 bedrijven in Nederland.

LELY MELKVEEHOUDERS SCOREN BETER!

  • hogere melkproductie
  • hogere levensproductie
  • hogere vet- en eiwitproductie
  • hoger economisch jaarresultaat
  • lager celgetal
  • In vergelijking met overige melkrobots en melkstallen
Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten