De beste resultaten met een Lely Astronaut

Sinds 2015 zien we dat Nederlandse koeien die zich laten melken door een Lely Astronaut gemiddeld meer melk produceren dan koeien die in andere systemen worden gemolken. Ook in 2023 zet deze trend door, het verschil in melkproductie is zelfs groter dan ooit. En ook nu weer combineren Astronaut gebruikers dat met een beter celgetal en prima vruchtbaarheidskenmerken. Bekijk alle details in de grafieken hieronder.  

Melkproductie

€458 meer melkopbrengst per koe per jaar t.o.v. melkstallen

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely vs. overig melkrobots*

Lely vs. melkstallen*

Melk per jaar (kg) 9.798 9.262 8.808 + 5,8% + 11,2%
Melk per dag (kg) 26,84 25,38 24,13    
Vet (%) 4,43 4,48 4,51    
Eiwit (%) 3,61 3,63 3,62    
Vet (kg) 433 413 396    
Eiwit (kg) 354 336 319    
Totaal vet en eiwit (kg) 787 749 715 + 5,1% + 10,1%
Melkopbrengst per koe per jaar ** € 4.533 € 4.285 € 4.075 + € 248 + € 458

* Percentage is het verschil  ** Melkprijs €0,463 per kg melk (gemiddelde 2023)

Hogere melkopbrengst met melkrobots
Melkveehouders die melken met een Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut 5,8% meer melk realiseren ten opzichte van het gemiddelde van de overige merken melkrobots en zelfs 11,2% meer in vergelijking met melkstallen.

Op een bedrijf van 100 koeien betekende dat in 2023 een meeropbrengst van €45.800 ten opzichte van bedrijven die melken met melkstallen. Het verschil met andere automatische melksystemen is iets kleiner ten opzichte van melkstallen, maar ook daar was het verschil in melkopbrengst in 2023 substantieel. Op een bedrijf van 100 koeien is de melkopbrengst €24.800 hoger met een Lely Astronaut melkrobot in vergelijking met een ander merk melkrobot.

Vet- en eiwitproductie

Tot 10% meer kilogrammen vet en eiwit ten opzichte van melkstallen
De vet- en eiwitpercentages van de koeien die zijn gemolken in de Lely Astronaut zijn nauwelijks lager dan die van koeien die met andere systemen zijn gemolken. In combinatie met de hogere melkproductie, levert dat substantieel meer kilogrammen vet en eiwit op. Het totaal aantal kilo vet en eiwit is 5,1% hoger ten opzichte van het gemiddelde van melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 10,1% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Levensproductie

Gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely vs. overig AMS*

Lely vs. melkstallen*

Levensproductie bij afvoer (kg) 38.679 35.945 36.035 + 7,6% + 7,3%
Leeftijd bij afvoer (jaar.maanden) 5.10 5.10 6.00    
Productie per lactatiedag (kg) 29,94 28,60 27,53    
Productie per levensdag (kg) 17,01 15,87 15,20 + 7,2% + 11,9%
Afvoer (%) 24,1% 24,8% 24,3%    
Melkopbrengst per koe** € 17.893 € 16.628 € 16.670 + € 1.265 + € 1.223

* Percentage is het verschil  ** Melkprijs €0,463 per kg melk (gemiddelde 2023)

Hogere levensproductie, vergelijkbare levensduur
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en produceren meer melk per dag. De levensproductie van alle Nederlandse koeien zit in een lift, maar de koeien gemolken op een bedrijf met een Astronaut melkrobot scoren het hoogst op dit kengetal. Ze produceren per levensdag gemiddeld 7,2% meer melk dan koeien gemolken met een ander merk melkrobot en zelfs 11,9% meer dan koeien gemolken in een melkstal. Koeien gemolken in melkrobots hebben nauwelijks een kortere levensduur, de gemiddelde leeftijd bij afvoer is twee maanden lager (5.10) dan van koeien gemolken in een melkstal (6.00). 

Vruchtbaarheid

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Tussenkalftijd (dagen)

401

402

400

Aantal inseminaties per kalf

1,85

1,85

1,79

Vruchtbaarheid blijft op peil
Ondanks een hogere melkproductie in automatische melksystemen, laten de vruchtbaarheidskengetallen nauwelijks verschillen zien tussen de verschillende melksystemen. 

Celgetal (koeniveau)

 

Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Celgetal 199.000 209.000 205.000

Gemiddeld een lager celgetal
Melkveehouders met Lely Astronaut melkrobots hebben het laagste celgetal ten opzichte van het gemiddelde van de overige merken melkrobots en melkstallen. Het individuele celgetal van koeien gemolken in een Astronaut is gemiddeld 199.000 cellen per ml. Dat is substantieel lager dan koeien gemolken in andere melkrobots (209.000 cellen per ml). Het celgetal van koeien gemolken in melkstallen zit daar tussenin (205.000 cellen per ml). 

Bron: MPR-jaarstatistieken 2023.

  • Gebaseerd op gegevens van ruim 1.300.000 koeien van ruim 12.000 bedrijven in Nederland.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2023.
  • Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Bedrijfsreportage familie Dogger in Beerzerveld

Slim melken met Lely

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top