Uitgangssituatie en feiten

  • In dit onderzoek zijn ruim 1.300.000 koeien van ruim 13.000 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2019.
  • Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Melk per jaar (kg) 9.600 9.279 8.745 + 3,5% +9,8%
Melk per dag (kg) 26,30 25,42 23,96    
Vet (%) 4,38 4,42 4,43    
Eiwit (%) 3,58 3,60 3,61    
Vet (kg) 419 409 386    
Eiwit (kg) 344 334 315    
Totaal vet en eiwit (kg) 763 743 701 + 2,7% + 8,8%
Melkopbrengst per koe per jaar € 3.437 € 3.322 € 3.131 + € 115 + € 306

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35,8 cent per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 3,5% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,8% meer in vergelijking met melkstallen.

Het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 2,7% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8,8% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Bij 100 koeien en € 0,358 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen € 11.500 en € 30.600,- ten opzichte van melkstallen.

testimonial

Levensproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Levensproductie bij afvoer (kg) 32.205 30.769 30.387 + 4,7% + 6,0%
Leeftijd bij afvoer (jaar maanden) 5,05 5,05 5,07    
Productie per lactatiedag (kg) 28,96 27,92 26,89    
Productie per levensdag (kg) 15,60 14,91 14,18 + 4,6% + 10,0%
Afvoer (%) 21,7% 22,2% 21,3%    
Melkopbrengst per koe** € 11.529 € 11.015 € 10.879 + € 514 + € 651

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 35,8 cent per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en geven gemiddeld meer melk per levensdag.

Vruchtbaarheid

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Tussenkalftijd (dagen)

398

398,7

397,1

Aantal inseminaties per kalf

1,89

1,86

1,81

Conclusie
Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Celgetal 165.000 169.000 168.000

Conclusie
Ondanks een hogere productie realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot een iets betere melkkwaliteit.

Bron: MPR jaarstatistieken 2019.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.300.000 koeien van ruim 13.000 bedrijven in Nederland.

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie.
  • Hogere levensproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie.
  • Hoger economisch jaarresultaat.
  • Lager celgetal.

Benieuwd hoe zij dit doen? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd?

Neem dan contact met ons op

Top