MPR - jaarstatistieken 2018

UITGANGSSITUATIE EN FEITEN

  • In dit onderzoek zijn ruim 1.400.000 koeien van ruim 14.000 melkveebedrijven in Nederland meegenomen.
  • De onderzochte periode is het MPR melkcontrolejaar 2018.
  • Alle Lely Astronaut melkrobots zijn vergeleken met alle overige merken melkrobots en alle type melkstallen.
  • Alle onderstaande resultaten zijn significant, met een betrouwbaarheidsinterval van 95-99%.

Melkproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Melk per jaar (kg) 9.615 9.266 8.722 + 3,8% +10,2%
Melk per dag (kg) 26,3 25,4 23,9    
Vet (%) 4,33 4,39 4,39    
Eiwit (%) 3,56 3,58 3,59    
Vet (kg) 415 406 382    
Eiwit (kg) 342 332 312    
Totaal vet en eiwit (kg) 757 738 694 + 2,6% + 9,1%
Melkopbrengst per koe per jaar € 3.509 € 3.382 € 3.184 + € 127 + € 326

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 36,5 cent per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. De resultaten laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 2,6% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,1% meer in vergelijking met melkstallen.

Het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 3% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Bij 100 koeien en € 0,365 per kg melk is het verschil met overige automatische melksystemen € 12.700 en € 32.600,- ten opzichte van melkstallen.

testimonial

Levensproductie

 

Lely

Overig AMS

Melkstal

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstal*

Levensproductie bij afvoer (kg) 30.747 29.354 29.058 + 4,7% + 5,8%
Leeftijd bij afvoer (jaar.maanden) 5.05 5.05 5.07    
Productie per lactatiedag (kg) 26,3 25,4 23,9    
Productie per levensdag (kg) 15,03 14,33 13,65 + 4,9% + 10,1%
Afvoer (%) 29,7 30,9 29,5    
Melkopbrengst per koe** € 11.223 € 10.714 € 10.606 + € 508 + € 616

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 36,5 cent per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en geven gemiddeld meer melk per levensdag.

Vruchtbaarheid

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Tussenkalftijd (dagen)

398

399

399

Aantal inseminaties per kalf

1,89

1,87

1,82

Conclusie
Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely AMS

Overig AMS

Melkstal

Celgetal 172.000 178.000 177.000

Conclusie
Ondanks een hogere productie realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot een iets betere melkkwaliteit.

Bron: MPR jaarstatistieken 2018.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.400.000 koeien van ruim 14.000 bedrijven in Nederland.

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie.
  • Hogere levensproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie.
  • Lager celgetal.
  • Hoger economisch jaarresultaat.

Benieuwd hoe zij dit doen?

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten