Hoogwaardige producten

Met optimale zorg, bereik je een optimaal resultaat. Daarbij gaat het om zorg voor je machines, je koeien en je melk.

Lely ondersteunt je daar bij met een doordacht aanbod verbruiksartikelen en slijtonderdelen die volledig toegespitst zijn op deze drie aandachtsgebieden. Je vindt binnen ons aanbod daarom specifieke producten voor Machine Care, Cow Care en Milk Care. Want alleen de juiste middelen in combinatie met het juiste onderhoud kunnen optimaal resultaat waarborgen.

Diverse productcategorieën

Voor optimale hygiëne en melkkwaliteit

Milk care Created with Sketch.

Milk Care

Al je inspanningen richten zich uiteindelijk op een tank vol kwaliteitsmelk. Je brengt topkoeien in een blakende gezondheid bij de melkrobot, zodat ze optimaal kunnen presteren. Juist daarom is het zaak de melk, die schoon de uier verlaat, met zo min mogelijk kiemen in de melktank te krijgen. De Milk Care-producten van Lely helpen daarbij. Lely heeft verbruiksartikelen ontwikkeld om de uier, de robot én de melktank optimaal schoon te houden. Reinigingsmiddelen die 100% veilig zijn voor jouw koeien en machines en die uiterst effectief zijn bij het sterk beperken van bacteriegroei. Daar kan je op rekenen.

Cow care Created with Sketch.

Cow Care

Jouw melkvee vindt binnen het vrijkoeverkeer concept zelf zijn weg naar de melkrobot. Juist daarom heeft Lely oog voor koegezondheid. We beseffen als geen ander dat gezonde en mobiele dieren binnen het Lely-concept essentieel zijn voor een goed rendement binnen jouw bedrijf. Daar hebben we doordachte oplossingen voor ontwikkeld, zoals desinfecterende en verzorgende uiersprays. Maar ook producten voor het realiseren van een goed en hygiënisch ligbed. Daarmee bereik je niet alleen een betere uiergezondheid, maar tevens goed liggedrag, wat zich vertaalt in een hogere melkopbrengst. Zo gaan melkopbrengst, melkkwaliteit én koegezondheid hand in hand.

Machine care Created with Sketch.

Machine Care

Als melkveehouder verwacht je terecht veel van je Lely-machines. Maar voor het optimaal en probleemloos laten functioneren, moeten de machines goed onderhouden worden met de juiste reinigingsmiddelen en de originele slijtonderdelen. Want dan functioneren de machines naar verwachting. De Machine Care-producten van Lely dragen bij aan het verlengen van de levensduur en aan het optimaal presteren van je Lely machines.

Waarom ons onderhoud?

Een gezonde boerderij vraagt meer dan gezonde dieren, de juiste keuzes en partners. Het gaat ook om randvoorwaarden als apparatuur en machines. Daarom bieden wij technische ondersteuning en de juiste middelen om de apparatuur duurzaam te maken voor een lange periode.

Top