Bij Lely helpen we melkveehouders om in hun behoeften te voorzien en zetten we steeds de volgende stap naar een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor onze boeren. Sinds 1948 is dat onze drijfveer. We willen verandering versnellen en vooruitgang sturen. We zijn farming innovators.

Melk en melkproducten behoren tot de meest voedzame producten ter wereld. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten en zijn een uitstekende bron van vitaminen en mineralen. Met een groeiende wereldbevolking en een stijging van de welvaart en het beschikbaar inkomen zal de vraag naar dierlijke eiwitten naar verwachting toenemen. 

Koeien zetten laagwaardige eiwitten, zoals gras, om naar hoogwaardige eiwitten en de melkveehouderij heeft dan ook een enorme potentie als duurzame bron van eiwitten. De sector moet echter een aantal belangrijke milieutechnische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden om deze potentie in de toekomst waar te maken. Het beperken van de impact op het klimaat, verder verbeteren van dierenwelzijn en vergroten van de transparantie over hoe en waar melkveeproducten worden gemaakt, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Duurzame melkproductie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zijn gemotiveerd om deze uitdagingen aan te gaan. We maken gebruiken van onze sterke punten om waarde te creëren in heel de melkveeketen. Deze sterke punten staan sinds de oprichting van Lely centraal bij alles wat we doen: innovatieve oplossingen ontwikkelen waarmee klanten kunnen uitblinken in een duurzame melkproductie om de wereld te voeden. 

Slim boeren begint met slim werken

We willen bijdragen aan een duurzame toekomst voor de landbouwindustrie en zijn ons daarbij bewust van de wereld om ons heen. We doen dit met nieuwe, geïntegreerde oplossingen die een sterke, positieve impact hebben op koe, mens en planeet. We streven ernaar de impact van de melkveehouderij op het milieu te keren en tegelijkertijd het koewelzijn en het financiële en maatschappelijke welzijn van melkveehouders blijvend te verbeteren.

Elke actie en interactie in onze waardeketen draagt bij aan onze missie: van de manier waarop we ons werk doen tot de impact daarvan in heel de melkveeketen. Onze reis naar een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de melkveehouderij steunt op twee pilaren: 
 

Slim werken

Hoe we handelen en hoe we werken

Van onze eigen impact op milieu en klimaat tot hoe we omgaan met onze medewerkers: onze manier van handelen, werken en communiceren is de basis van het Lely-duurzaamheidstraject.

Slim boeren

Waar we de meeste impact kunnen hebben

We gebruiken de innovatieve oplossingen die we ontwikkelen en de services die we aanbieden om waarde te creëren in heel de melkveehouderij en boeren te laten uitblinken in duurzame melkproductie.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top