Arjan Emmink heeft in het Overijsselse Dalfsen een melkveebedrijf met 122 melk- en kalfkoeien en 86 stuks jongvee op ruim 62 hectare. Na problemen met uierontsteking, zette hij Comfort Care in. Met succes: het aantal problemen liep terug en het celgetal ligt lager.

Het rollendjaargemiddelde van de veestapel van Emmink ligt op 11.000 liter, met 4,09% vet en 3,75% eiwit. Het melken gebeurt met twee Lely Astronaut A4 melkrobots. Emmink doet aan weidegang. De roostervloer wordt schoongehouden door een Lely Discovery.

Tot vorig jaar zomer zag Emmink tot zijn ongenoegen regelmatig een koe met uierontsteking in de stal. “Je wilt graag een gezonde veestapel. Zieke koeien zijn een ergernis en leveren meerwerk op”, aldus de melkveehouder. Samen met zijn accountmanager Arjan Egberts ging Emmink op zoek naar een mogelijke oorzaak van het probleem. Ze keken naar de opbouw van de melkveestapel en namen onder meer de melkproductieregistratie (MPR) onder de loep. “We zagen dat verschillende koeien een verhoogd celgetal hadden. Arjan Emmink heeft vervolgens van meerdere koeien een melkmonster genomen. Daarin zagen we met name omgevingsbacteriën”, vertelt Egberts, die Emmink wees op de mogelijkheid om de ligboxen in te strooien met het product Comfort Care.

“Dat werpt z’n vruchten af”, vertelt Emmink, die sinds het gebruik van het ligbedmateriaal een duidelijke vooruitgang ziet. “Mede dankzij Comfort Care hebben we veel minder koeien met uierontsteking.”

Elke avond een laagje
Comfort Care is opgebouwd uit natuurlijke ingrediënten als kleimineralen en etherische oliën. Het product beschikt over conserverende eigenschappen, heeft een vliegwerende werking en beperkt de bacteriegroei. Emmink loopt iedere avond door de stal om de boxen te voorzien van een laagje Comfort Care. “Ik verbruik wekelijks een zak van 25 kilo”, licht de melkveehouder toe, die verder zaagsel gebruikt als boxbedekking. “Ik ga iedere ochtend met de zaagselstrooier door de stal. Daarnaast strooi ik ook nog drie keer per week wat kalk bij”, aldus de melkveehouder.

Het celgetal daalde van 250.000 cellen per milliliter melk naar 95.000 cellen. “Het is moeilijk om de verbeteringen helemaal toe te schrijven aan één aanpassing in de bedrijfsvoering. Maar Comfort Care heeft zeker bijgedragen aan het verbeteren van de diergezondheid en de resultaten”, aldus Emmink.

De melkveehouder is daarbij goed te spreken over het advies van Arjan Egberts. “De onderlinge samenwerking verloopt prima. Hij heeft een positieve bijdrage geleverd om het probleem te tackelen.” Egberts is blij dat hij melkveehouder Emmink heeft kunnen helpen om het aantal gevallen van uierontsteking terug te dringen. “Het is fijn om samen een positief resultaat te boeken.”

Top