De Lely Meteor staat voor optimale klauwgezondheid door een correctieve en preventieve werking. De behandeling gaat in nauw overleg met de klauwverzorger van je eigen voorkeur en onze specialist van Farm Management Support (FMS). Samen werken we naar het maximaal haalbare resultaat.

De correctieve behandeling van de Lely Meteor gaat uit van een ‘zero tolerance’ beleid: iedere klauw van iedere koe wordt gecontroleerd en net zolang behandeld tot die gezond is. Hierdoor verbetert klauwgezondheid op bedrijfsniveau al binnen 3 weken significant.

Totaalaanpak

Onderzoek in en om de stal

Bij aanvang checkt een FMS specialist alle factoren in en om de stal die invloed hebben op klauwgezondheid. Van vloer tot ligbox en van ruwvoer tot klauwgezondheidsmanagement. Na deze check stellen we samen een plan van aanpak op. Als uitgangspunt gelden de doelstellingen die je hebt voor je bedrijf en uiteraard de onderzoeksresultaten.

Fase 1 – correctieve behandeling

In de eerste fase controleren we alle klauwen van iedere koe in de stal. Ook die van droge koeien en jongvee. Elke afwijking – hoe klein ook – wordt behandeld. De Lely Meteor starters kit bevat alles wat nodig is om die controle en behandelingen te kunnen uitvoeren.

De behandelde klauwen worden opnieuw gecontroleerd en weer behandeld als dat nodig blijkt. Deze ‘zero tolerance’ aanpak zorgt al binnen een paar weken voor een significante verbetering van de klauwgezondheid.

Samenwerken

De controle en behandeling kunnen worden uitgevoerd door jezelf of de klauwverzorger met wie je samenwerkt. Tijdens de correctieve behandeling begeleidt de FMS specialist de klauwverzorger in de Meteor-aanpak. Zo klaren we de klus gezamenlijk voor het beste resultaat.

Fase 2 - preventieve behandeling met de Meteor sprayers

In de tweede fase is het van belang om de klauwaandoeningen op een beheersbaar niveau te houden. Vanaf dat punt is de preventieve werking van de Lely Meteor Sprayers belangrijk.

De Lely Meteor Automatic Sprayer wordt geïnstalleerd in de Lely Astronaut, ons automatisch melksysteem. Hiermee is behandeling tijdens iedere melkbeurt gegarandeerd.

Uitgaande van zo’n 2 à 3 melkbeurten per dag, worden de klauwen van alle melk producerende koeien een gelijk aantal keren preventief behandeld. Dat gaat in 2 stappen: vóór het melken worden de klauwen gereinigd met de Lely Meteor Wash Spray. Na het melken worden de klauwen behandeld met de Lely Meteor Care Spray. Beide sprays zijn vrij van agressieve stoffen en daarmee huidvriendelijk. Ervaringen laten zien dat koeien snel gewend raken aan de klauwbehandeling tijdens het melken.

Koeien die de melkrobot niet bezoeken, moeten periodiek behandeld worden met de Lely Meteor Mobile Sprayer en de Lely Meteor Care Spray.

meteor-hero-image-feature-page-2-final.jpg

Blijven verbeteren

De dynamiek van je veestapel vraagt om constante aandacht en het structureel toepassen van het ‘zero tolerance’ beleid. De FMS specialist staat klaar om samen met jou de gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen op te volgen. Op die manier blijven we verbeteren en bijdragen aan gezonde, duurzame en optimaal producerende dieren.

Meer over de Lely Meteor

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top