Voordelen

Gemiddeld 77% ammoniakreductie met Lely Sphere

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de definitieve emissiefactor van het circulaire stalsysteem Lely Sphere op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) gepubliceerd. De stikstofuitstoot van rundvee kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van het circulaire stalsysteem. De definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats per jaar en betekent gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer waar dit 13kg ammoniak per dierplaats per jaar is.

Duurzame melkveehouderij

Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en het verwaarden van emissies. Het systeem scheidt vaste mest en urine van elkaar en zet stikstofemissies om in waardevolle meststoffen. Deze kun je gericht inzetten voor precisiebemesting. Zo maak je mineralenkringlopen meer sluitend en verbeter je het stalklimaat.

Hoe het systeem werkt

Het Lely Sphere systeem scheidt drie mineralenstromen. De urine met kalium, de vaste mest met organische stikstof en fosfaat en minerale stikstof van kunstmestkwaliteit in de aangezuurde oplossing van het filtersysteem. Je kunt elk type meststof gebruiken voor een optimale bemesting van bodem en gewassen, precies waar en wanneer dat nodig is.

Emissies afvangen en omzetten

Enzymen in de mest zetten ureum in de urine om in ammoniak. Deze verdampt binnen een paar uur. Alle ammoniakemissies die je afvangt en omzet in circulaire stikstofmest hoef je niet te compenseren met aangekochte meststoffen. Uit RAV-teststallen blijkt dat een reductie van de ammoniakemissie gemiddeld 77%, ten opzichte van officiële normen, haalbaar is. Dit heeft geresulteerd in een definitieve emissiefactor op de RAV-lijst van 3,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. Je kunt hiermee tot 20 kg stikstof per koe per jaar 'oogsten'.

Gezonder en veiliger stalklimaat

De stal heeft schone en frisse lucht doordat de natuurlijke ventilatie behouden blijft en de deuren naar weilanden open kunnen blijven. Lely Sphere zuigt de mestgassen af. Dit maakt de lucht in de stal gezonder en de stal is veiliger omdat er zich geen gassen onder de vloer verzamelen. Daarnaast reinigt de mestrobot de hele vloer zeer regelmatig en zorgt zo voor een hygiënische omgeving. Dit gaat hygiënegerelateerde klauw- en uiergezondheidsproblemen tegen.

FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot stikstofreductie

FrieslandCampina, Rabobank en Lely slaan de handen ineen om stikstof op melkveehouderijen te reduceren. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies. De Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal op melkveebedrijven gemiddeld 77% reduceert. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector.

Vraag & Antwoord

In 2020 is Lely Sphere officieel geïnstalleerd als circulair stalsysteem voor het scheiden van mineralen en het verwaarden van emissies. In de afgelopen 2 jaar is er veel gebeurd op politiek gebied met betrekking tot de Nederlandse melkveehouders. Wij als Lely merken dat er veel onduidelijkheid is en momenteel nog weinig perspectief voor de boeren. Hopelijk kunnen wij met deze vragen & antwoorden jou zo goed mogelijk informeren.

Bekijk de subsidiemogelijkheden Download nu de gratis Lely Sphere flyer

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Sluit je aan bij 1000+ andere veehouders en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Je ontvangt elk kwartaal de laatste ontwikkelingen op het gebied van stikstofreductie in je mailbox

Lely Sphere bestaat uit de volgende onderdelen

Lely Sphere separatievloer

Een vloer die urine van feces scheidt

Separatiestrips sluiten de bestaande roostervloeren af. Deze roestvrijstalen strips hebben gaten waardoor urine en lucht in de put kunnen stromen. De feces blijft op de vloer liggen. Dit is de eerste winst voor de vermindering van de ammoniakemissie, omdat het ureumafbraakproces direct na het urineren van de koe begint.

Lely Discovery Collector

Een revolutionaire mestrobot voor dichte stalvloeren

De Discovery Collector is speciaal ontworpen voor stallen met een gesloten vloer en werkt revolutionair anders dan een traditionele mestschuif. De Collector duwt de feces niet vooruit, maar zuigt deze op. De mestophoping – waar koeien in staan – is hiermee verleden tijd. Zo wordt niet alleen de vloer schoner, maar houden de koeien ook schonere klauwen.

Lely Sphere N-Capture

Een unit die ammoniak uit de stal en mestput afvangt

De N-Capture zorgt voor onderdruk in de mestput door het afzuigen van lucht en de mestgassen die onder en boven de vloer ontstaan. Voordat de lucht naar buiten gaat, gaat deze door een filter in de N-Capture. Deze filter vangt stikstof met een aangezuurde oplossing op uit de lucht.

Zuur voor Lely Sphere

Vang stikstof af met zwavelzuur

De N-Capture werkt met zwavelzuur of salpeterzuur. De zwavelzuur wordt geleverd in veilig dubbelwandig Varibox, het systeem heeft een automatisch leeg-signaal. Dit zorgt ervoor dat de leverancier tijdig een nieuwe Variobox plaatst.

Silo voor Lely Sphere

Gebruik circulaire meststoffen om gewassen naar behoefte te voeden

Wanneer de aangezuurde oplossing verzadigd is, wordt de ammoniumsulfaat opgeslagen in de mestsilo. Deze circulaire meststof kunt u veel nauwkeuriger inzetten als voeding voor uw gewassen. Daarnaast zorgen de circulaire meststoffen voor veel minder uitstoot in vergelijking met het toepassen van drijfmest.

Onze services zijn ongeëvenaard

Vragen over de financiering? We adviseren en helpen graag.

Ongeacht dag of tijd: technische support staat 24/7 klaar.

Als de apparatuur werkt, staan wij klaar om om deze verder te optimaliseren.

Zuren voor Lely Sphere

Lely Consumables

Zuren voor de productie van circulaire meststoffen

De lucht- en mestgassen gaan door een filterpakket met structuurblokken waardoor een aangezuurde vloeistof druppelt. De ammoniak in de lucht reageert met het zwavel- of salpeterzuur en lost in de vloeistof op als ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. De waarde van deze circulaire meststoffen is compenseert de kosten voor de zuren, elektriciteit en water die wordt verbruikt door de N-Capture.

Meer over Lely Consumables

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top