Lely en Acorn slaan de handen ineen voor compensatie CO2-uitstoot

Lely is verheugd de samenwerking met Acorn aan te kondigen. Naast reductie van CO2-emissies neemt Lely verantwoordelijkheid voor alle uitstoot van de eigen bedrijfsactiviteiten in 2023. Met de koop van de Carbon Removal Units compenseert Lely ongeveer 7,200 ton CO2-equivalenten. Ook geeft het familiebedrijf hiermee een positieve impuls aan verduurzaming van de landbouw en genereren de Carbon Removal Units een extra inkomstenstroom voor kleinschalige boeren.

16 oktober 2023

Pers

content

Daarnaast verkent Lely de mogelijkheden om de vastlegging en compensatie van CO2-emissies ook samen met Lely-boeren te realiseren. In Nederland lopen daarvoor momenteel twee pilotprojecten.

CO2-neutraal in 2030

Lely heeft als doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn wat betreft de eigen bedrijfsactiviteiten. Hiervoor heeft Lely een CO2-reductieplan bepaald in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast neemt het bedrijf in 2023 direct verantwoordelijkheid voor haar uitstoot door dit jaar alle emissies van de eigen bedrijfsactiviteiten te compenseren. Dit doet Lely door Carbon Removal Units (CRU’s) te kopen via Acorn, een initiatief van Rabobank. Elke CRU staat voor één ton CO2 die uit de atmosfeer is geabsorbeerd. In 2023 compenseert Lely ongeveer 7,200 ton CO2-equivalenten.

Lely verkent de mogelijkheden om de vastlegging en compensatie van CO2-emissies ook samen met Lely-boeren te realiseren. In Nederland lopen daarvoor momenteel twee pilotprojecten: een project met ZLTO voor boeren op minerale gronden en een project met Valuta voor Veen, gericht op boeren op veengronden. Daarnaast kijkt Lely op termijn naar projecten wereldwijd. 

Empowerment van kleinschalige boeren

Acorn is een initiatief van Rabobank en helpt kleinere boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bij het planten van bomen tussen hun gewassen: zogenoemde boslandbouw. Dit zorgt voor betere weerbaarheid tegen klimaatverandering, meer biodiversiteit, betere kwaliteit van de grond en vaak ook hogere voedselproductie.

Bovendien nemen deze bomen wanneer ze groeien CO2 op uit de atmosfeer en houden dit vast. Acorn meet de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen en zet dit om in Carbon Removal Units die verkocht worden aan verantwoordelijke bedrijven. Van de verkoopprijs gaat uiteindelijk 80% terug naar de boeren. 

De verkoop van CRU’s is op deze manier een positieve stimulans voor boeren richting regeneratieve landbouw. Lely vindt het belangrijk boeren te ondersteunen bij verduurzaming van hun bedrijf en het ontwikkelen van een toekomstbestendig model. Daarnaast draagt de koop van de CRU’s bij aan het versterken van de positie van kleinschalige boeren in Kenia.

Op weg naar de Boerderij van de Toekomst

Lely is trots om als eerste Nederlandse bedrijf in de Food & Agri-sector samen te werken met Acorn. Deze samenwerking is een belangrijke stap richting Lely’s visie op de Boerderij van de Toekomst, waarin het bedrijf met innovaties positief wil bijdragen aan de uitdagingen van de melkveehouderij. In deze visie staan vijf thema’s centraal, waaronder het verbeteren van het verdienmodel van boeren en het verduurzamen van de landbouw. Het is Lely's missie om samen met boeren te werken aan een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij.

Top