Croeso i Ganolfan Lely Cymru

About us

Eich arbenigwyr godro a bwydo awtomataidd

Yng Nghanolfan Lely Cymru, rydym yn ymdrechu i roi’r gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid, gan gynnig yr arloesiadau a’r atebion diweddaraf i ffermwyr yng Nghymru.

Yng Nghanolfan Lely Cymru, mae Arloesi Ffermio wrth wraidd popeth a wnawn a’n ffocws yw darparu’r atebion godro mwyaf cost-effeithiol ac effeithlon i’n cwsmeriaid.

Cynyddu cynhyrchiant ac felly cynyddu proffidioldeb busnes yn y bôn.

Gyda thîm gwasanaeth gwych yng Nghanolfan Lely Cymru, gallwn yswirio gweithrediad di-fai system robotig eich fferm 24/7. Cysylltwch â ni am unrhyw ymholiadau, a bydd aelod o'n tîm ymroddedig yn hapus i helpu.

Contact

Hafod
SA32 7AD Peniel
Opening hours:

Monday to Friday: 8:00 until 17:00
Saturday to Sunday: Closed

We are closed on all national holidays.

Contact this Lely Center
Eich arbenigwyr godro a bwydo awtomataidd

Yng Nghanolfan Lely Cymru, rydym yn ymdrechu i roi’r gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid, gan gynnig yr arloesiadau a’r atebion diweddaraf i ffermwyr yng Nghymru.

Yng Nghanolfan Lely Cymru, mae Arloesi Ffermio wrth wraidd popeth a wnawn a’n ffocws yw darparu’r atebion godro mwyaf cost-effeithiol ac effeithlon i’n cwsmeriaid.

Cynyddu cynhyrchiant ac felly cynyddu proffidioldeb busnes yn y bôn.

Gyda thîm gwasanaeth gwych yng Nghanolfan Lely Cymru, gallwn yswirio gweithrediad di-fai system robotig eich fferm 24/7. Cysylltwch â ni am unrhyw ymholiadau, a bydd aelod o'n tîm ymroddedig yn hapus i helpu.

Meet our general manager

“Ein nod yw gweithio gyda ffermwyr i’w helpu i gynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu fferm o berspectif cynhyrchiant ac arian.” …

Get in touch

Newyddion

Dilynwch ein tudalen Facebook i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Hyrwyddiadau

Ein holl hyrwyddiadau a chynigion diweddaraf, i chi fanteisio arnynt a chyflwyno awtomeiddio ar eich fferm.

Loteri Lely
Enillwch frwsh gwartheg Lely Luna ar gyfer eich buches

Eisiau ennill brwsh Lely Luna am ddim i'ch fferm? Mae brwsh buwch Luna wedi'i gynllunio i faldodi a gofalu am eich gwartheg. Mae brwsio nid yn unig yn gwella cylchrediad y gwaed ond hefyd yn glanhau unrhyw lwch neu faw o'r croen. Yn bwysicach fyth, mae brwsio yn ymlaciol i'r gwartheg a gallant ddewis yn hapus pryd y maent am gael eu brwsio trwy gydol y dydd.

Blog

Mae ein blog yn llawn y newyddion diweddaraf, erthyglau ac astudiaethau achos.

Blog: robotic grazing Addi Kidson

‘Gall cyfuno pori gyda godro robotig weithio'n dda, dim ond cynllunio gofalus sydd ei angen. Mae mwy a mwy o ffermwyr yn gweld bod hwn yn llwybr cost-effeithiol ymlaen i gynhyrchwyr sydd ag anifeiliaid pori da ac sy'n tyfu glaswellt da. Gyda phrisiau porthiant a gwrtaith yn parhau i godi, mae'n hanfodol bod ffermwyr llaeth yn archwilio pob cyfle i gynyddu cynhyrchiant a gwneud y gorau o adnoddau a dyfir gartref. Cydnabuwyd ers tro mai gwyndwn glaswellt a reolir yn dda sy’n cynnig y porthiant mwyaf cost-effeithiol i anifeiliaid llaeth a chig eidion, ond mae llawer wedi teimlo ei bod yn amhosibl gweithredu system odro robotig o fewn y system hon.’

Read more

Brochures

Lely Astronaut Brochure
Download file
Lely Calm Brochure
Download file
Lely Consumables Brochure
Download file
Lely Discovery Collector
Download file
Lely Discovery Collector 2
Download file
Lely Horizon Brochure
Download file
Lely Juno Brochure
Download file
Lely Luna Brochure
Download file
Lely Vector Brochure
Download file
British Dairying Insert - October 2022
Download file
British Dairying Insert - April 2022
Download file
British Dairying Insert - September 2021
Download file
Lely Center Wales
Download file

Meet The Team

Mae ein tîm wedi'i staffio ag arbenigwyr profiad cwsmeriaid a diwydiant sy'n deall eich amcanion, nodau a'r rhanbarth. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth ddibynadwy a phroffesiynol i chi. Darganfyddwch sut gall ein tîm eich cefnogi chi heddiw

Podlediadau

Podcast: Rhodri Lewis

1 x A5 Astronaut

Ymunwch â ni wrth i ni drafod y rôl y mae roboteg Lely wedi’i chwarae ar y fferm laswelltir lloia drwy gydol y flwyddyn hon ger y Bont-faen. Mae Rhodri’n sôn am pam y dechreuodd ymddiddori yn y Lely Astronaut a sut y mae wedi gweld ei gynnyrch llaeth o’i fuchod Holstein Friesian pedigri yn neidio o 7500 litr i 10,000 litr yn eu blwyddyn gyntaf o weithredu.

Podcast: Jon Evans

2 x Collector, 1 x Juno Flex

Cyflwynodd Jonathan Evans o Berry Hill, Casnewydd, waith carthu a gwthio porthiant awtomataidd, gyda dau wactod slyri Lely Discovery Collector 120 a Lely Juno Flex, mae’r ddau beiriant wedi galluogi llawer o fanteision. Gyda'i gilydd, mae'r buddion hynny i fod i dalu am y robotiaid o fewn dwy flynedd. Gwrandewch ar stori Jonathan!

Podcast: Mark Davies

4 x A4 Astronaut, 1 x Juno, 1 x Calm, 4 x Luna

Mark Davies o Fferm Newhouse, Castell Newydd Bach, Hwlffordd yn sôn am ei uned laeth yn Ne Cymru lle mae’n godro 235 o wartheg. Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Lely i glywed Mark Davies yn sôn am ei fuches odro a sut mae symud i roboteg wedi gwneud ei fferm yn fwy effeithlon a gwella ei enillion

Podcast: Adrian Windsor

2 x A4 Astronaut & Lely Grazeway

Mae cyflwyno godro robotig ar ei uned 240 erw wedi rhoi’r cyfle i Adrian Windsor wella ei reolaeth o laswelltir … gwella ansawdd ei laswellt, ei silwair, a chost-effeithiolrwydd ei fuchod Friesian Prydeinig. Gwrandewch ar ei stori isod a gwrandewch nawr!

Podcast: Aled Lewis

3 x A5 Astronaut & Lely Grazeway

Rydym yn gyffrous i rannu podlediad cyntaf erioed Canolfan Lely Cymru! Mae'r podlediad yn cynnwys Aled Lewis o Benybont, Tregaron yn siarad yn agored am ei brofiad o odro awtomataidd gyda'i Lely A5 Astronaut, bywyd fel dyn tân rhan amser a sicrhau dyfodol disglair i'r genhedlaeth nesaf. Cliciwch ar yr isod i wrando nawr!

Gweminarau

Mae ein gweminarau i gyd yn cael eu recordio a'u huwchlwytho i'n sianel YouTube, sy'n eich galluogi i'w gwylio yn eich amser eich hun pan yn gyfleus.

Gweminar: Beth yw'r Gost o Odro Gyda Robot February 2022

‘Am gael gwybod mwy am yr ochr ariannol o odro gyda robotiaid? Bydd ein gweminar yn dangos yr hyn sydd angen i chi ei wybod!’

Watch now
Gweminar: Gwiriadau Dyddiol Astronaut a Syniadau Da Tom April 2020

‘Mae Tom Windsor, ein Peiriannydd Gwasanaeth, yn siarad â ni am y gwiriadau dyddiol y dylech fod yn eu gwneud gyda'ch Asronaut godro awtomatig a'i holl gynghorion da.’

Watch now
Gweminar: Glendid Ysgubor gyda Lely Discovery Collector 120 June 2020

‘Mae Lizzy Mercer o'r tîm Gwerthu yn rhoi cipolwg i ni ar y Lely Discovery Collector 120, a'r gwahaniaethau mae'r Collector yn eu gwneud i iechyd traed a glendid ysgubor yn gyffredinol.’

Watch now
Gweminar: Cydlynu Prosiect a Pharatoi ar gyfer Godro Robotig March 2020

‘Mae Andy Wilson o'r tîm yma yng Nghanolfan Lely Canolbarth Lloegr yn siarad â ni am baratoi ar gyfer eich prosiect godro robotig, a llawer o'r opsiynau cynllun gwahanol a allai fod yn addas ar gyfer eich fferm.’

Watch now
Gweminar: Y Meteor Lely gyda Lizzy Mercer June 2020

‘Mae Lizzy yn siarad â ni am y Lely Meteor, y dull cyffredinol ar gyfer iechyd carnau gorau posibl. Mae angen llai o sylw ar fuchod â charnau iach.’

Watch now

Swyddi gweigion

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion egnïol a all ddod â gweledigaeth ac arbenigedd newydd i'n Canolfan Lely. Os teimlwch mai chi yw hwn, e-bostiwch gopi o'ch CV i: info@sta.lelycenter.com

Top