Οκτώβριος 2019: 1 αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno 150

Νοέμβριος 2019: 2 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5

Μία φάρμα βιολογικού γάλακτος στη βόρεια Ελλάδα που αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα. Ξεκίνησε τη συνεργασία με τη Lely αποκτώντας έναν αυτόματο προωθητή τροφής Lely Juno και στη συνέχεια προχώρησε με την εγκατάσταση 2 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5. Η μονάδα αυτή είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί την τελευταία και πιο εξελιγμένη έκδοση του ρομπότ.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top